Đỗ Thanh Hải
1 phút trước

31 A

32 C

33 A

34 A

35 A

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
Vài giây trước

31 A

32 C

33 A

34 B

35 A

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
6 phút trước

17 C

18 A

19 D

20 B

21 A

22 D

23 C

24 B 

Bình luận (1)
Lam Tịch
5 phút trước

C A D B A D A B

Bình luận (0)

17c 18a 19d 20b 21a 22d 23c 24a 25b

Bình luận (0)
Lam Tịch
9 phút trước

bạn tham khảo:

https://hoc24.vn/cau-hoi/mot-phan-tu-marn-co-hieu-so-giua-a-voi-g-bang-350-giua-u-voi-x-bang-250-gen-tao-ra-marn-co-hieu-so-giua-t-voi-x-bang-25-so-nu-cua-genaso-luong.149683088739

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
13 phút trước

measured => took

Bình luận (0)
Phong Thần
16 phút trước

Trạng ngữ có thể tách thành câu riêng để đạt được mục đích nhất định.

Khi ấy, trạng ngữ được đặt ở vị trí cuối câu.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
12 phút trước

Trạng ngữ phải đặt ở cuối câu thì mới đạt được mục đích nhất định khi tách thành câu riêng .

Bình luận (0)
Thảo Phương
16 phút trước

Câu hỏi đâu em ?

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN