traitimtrongvang
2 phút trước

Gọi CTHH của X : SxOy

Ta có :

\(M_X = 32x + 16y = \dfrac{2,867}{\dfrac{1}{22,4}}=64\)

Với x = 1 ; y = 2 thì thỏa mãn.

Vậy CTHH của X là SO2

Bình luận (0)
黄庄
7 phút trước

Đọc sách là một việc làm cần thiết đối với mọi người, nhất là các bạn học sinh hơn nữa sách đối với trí tuệ con người là quan trọng. Nó tu dưỡng nhân cách, ý thức của mỗi chúng ta. Chính vì vậy mới có câu rằng: Đọc sách giúp con người trưởng thành về cả trí tuệ và nhân cách. Sách đã và đang tồn tại ở rất nhiều hình thức khác nhau: ký tự khắc trên đá, trên thẻ tre, in trên giấy,… nhưng đều với mục đích chung là lưu giữ và phổ biến kiến thức của nhân loại. Khi đọc những sách về chủ đề khoa học, lịch sử, địa lý,… chúng ta sẽ biết được thêm nhiều kiến thức mới mẻ về các lĩnh vực trong cuộc sống. Trong thực tế, không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu và nâng cao kiến thức, đọc sách còn bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm tốt đẹp, giúp chúng ta hoàn thiện về mọi mặt. Sách giúp chúng ta rèn luyện khả năng tưởng tượng, liên tưởng và sáng tạo. Ngoài ra, việc đọc sách sẽ giúp chúng ta nâng cao khả năng ngôn ngữ của cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài. Nhờ những cuốn sách, chúng ta có thể viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp và nói năng lưu loát hơn. Hơn nữa, sách còn là người thầy hướng dẫn ta cách sống tốt, cách làm người đúng đắn. Thế nhưng, muốn đạt được những lợi ích đó, mỗi chúng ta phải là những người đọc sáng suốt, biết chọn lựa sách phù hợp với mình và phải biết tránh xa những cuốn sách có nội dung xấu xa, đồi trụy. Do đó chúng ta trước hết phải hiểu được vai trò, giá trị của nó, biết chọn lựa, sau đó là hãy biết sử dụng nó đúng mục đích để sách luôn luôn mang một vị trí quan trọng trong đời sống mỗi con người hay nói rõ hơn là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ loại người. Tóm lại, việc đọc những cuốn sách hay luôn đem đến cho con người những điều bổ ích và cần thiết trong cuộc sống.

Bình luận (0)
VN HAPPY
11 phút trước

làm ơn, mình đang cần rất gấp !!!!!!!!!!!!!

:((((((((((

 

Bình luận (0)

1.What does a 'balanced diet' mean? ( Answer the question)

A balanced diet is a diet that contains differing kinds of foods in certain quantities and proportions so that the requirement for calories, proteins, minerals, vitamins and alternative nutrients is adequate and a small provision is reserved for additional nutrients to endure the short length of leanness

2. He / slow/ careful/ driver / than/ I/ ./ (Write the whole sentences)

He is a slower and more careful driver than I am

3. What's the ( thick) of this book? ( Supply the correct form of the word in the bracket)

thickness

4. Is there any ( good)   in cucumber? (Supply the correct form of the word in the bracket

goodness

5. She was an active participant in social activities. ( Rewrite the following sentences)

She participated actively in social activities

6. They were born in 1999 and so was he. ( Correct only one mistake)

was => is

7. Until recently, man couldn't fly highly. ( Correct only one mistake)

highly => high

8. Minh prefers the detective film to anything else. ( Make the question)

What does he prefer detective film to?

Bình luận (0)
traitimtrongvang
12 phút trước

Oxit bazo :

CuO : Đồng II oxit

Oxit axit :

SO3 : Lưu huỳnh trioxit

P2O5 : Điphotpho pentaooxit

Axit : 

HCl : Axit clohidric

HClO4 : Axit pecloric

Bazo : 

Fe(OH)3 : Sắt III hidroxit

Muối : 

Ba(NO3)2 : Bari nitrat

ZnS : Kẽm sunfua

NaH2PO4 : Natri đihidrophophat

Mg3(PO4)2 : Magie photphat

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN