Nguyễn Trọng Nghĩa
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 16:58

d

Bình luận (0)
hoàng nguyễn
18 tháng 7 2016 lúc 11:17

a/ Lá thứ 14.

Bình luận (0)
Phương Anh (NTMH)
18 tháng 7 2016 lúc 11:49

14

Bình luận (5)
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Chi
16 tháng 8 2018 lúc 2:16

Chọn đáp án C

Cây cà chua ra hoa khi đã đạt đến tuổi lá thứ 14

Bình luận (0)
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Chi
4 tháng 8 2019 lúc 8:35

Đáp án: A

Bình luận (0)
Dương Phương Thùy
Xem chi tiết
Phạm Hoàng An
4 tháng 4 2021 lúc 13:58

cây bưởi thuộc nhóm 2 lá mầm

hoa bưởi có 4-5 cánh

cà chua thuộc 2 lá mầm

cây tỏi thuộc1 lá mầm

 

Bình luận (0)
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Chi
17 tháng 2 2018 lúc 14:34

P tứ bội

F1 : 3 đỏ : 1 trắng

ð  Mỗi bên P cho 2 loại giao tử, trong đó có giao tử aa = 50%

ð P : Aaaa

ð  Đáp án C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Chi
4 tháng 9 2017 lúc 3:33

Đáp án B.

F1 có 4 tổ hợp mà là 2 cây tứ bội lai với nhau.

=> 4 = 2 x 2 = 4 x 1

+ Xét trường hợp 2 x 2 = 4:

Hai bên bố mẹ cùng cho ra hai loại giao tử, xét trong tất cả cá cơ thể tứ bội thì có thể có kiểu gen Aaaa là kiểu gen thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

+  Xét trường hợp 4 x 1:

Một bên cho 4 loại giao tử, bên còn lại đồng hợp chỉ cho 1 loại giao tử.

=> Không có trường hợp nào thỏa mãn.

Bình luận (0)
진명서
Xem chi tiết
Rin Huỳnh
26 tháng 9 2021 lúc 10:25

F1 toàn đỏ thẫm, lá chẻ

--> đỏ thẫm lá chẻ là trội

A: đỏ thẫm; a: vàng; B: lá chẻ; b: lá nguyên

Sơ đồ lai:

P: AABB x aabb

G(P): A, B    a, b

F1: AaBb

F1 x F1: AaBb x AaBb

G(F1): AB, Ab, aB, ab

F2: 1AABB:2AABb:2AaBB:4AaBb:1AAbb:2Aabb:1aaBB:2aaBb:1aabb

Bình luận (2)
Trương Quang Minh
1 tháng 11 2021 lúc 8:30

F1 toàn đỏ thẫm, lá chẻ

--> đỏ thẫm lá chẻ là trội

A: đỏ thẫm; a: vàng; B: lá chẻ; b: lá nguyên

Sơ đồ lai:

P: AABB x aabb

G(P): A, B    a, b

F1: AaBb

F1 x F1: AaBb x AaBb

G(F1): AB, Ab, aB, ab

F2: 1AABB:2AABb:2AaBB:4AaBb:1AAbb:2Aabb:1aaBB:2aaBb:1aabb

Bình luận (0)
đưc anh
Xem chi tiết
Kímanhhhhh
Xem chi tiết
Shauna
1 tháng 10 2021 lúc 15:57

Quy ước gen: A cây cao.        a thân thấp 

                      B là chẻ.           b lá nguyên

kiểu gen: Cây cao,lá nguyên: AAbb

               Cây thấp, lá chẻ: aaBB

P(t/c).   AAbb( cao,nguyên).    x.   aaBB( thấp,chẻ)

Gp.        Ab.                                   aB

F1.    AaBb(100% cao,chẻ)

F1xF1.   AaBb(cao,chẻ).   x.   AaBb( cao,chẻ)

GF1.   AB,Ab,aB,ab.           AB,Ab,aB,ab

F2: 

undefined

kiểu gen:9 A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb

Kiểu hình:9 cao,chẻ:3 cao,nguyên:3thấp,chẻ:1thấp,nguyên

Bình luận (0)
Tài Lê Văn
Xem chi tiết