Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 123
Số lượng câu trả lời 3834
Điểm GP 68
Điểm SP 3636

Người theo dõi (435)

vi cute
Thunder Gaming

Đang theo dõi (973)

Lặng Lẽ
Mysterious Person
Azue
Nào Ai Biết

Dòng thời gian