Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Nguyễn Trọng Nghĩa

Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa?

Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 16:58

d

Bình luận (0)
hoàng nguyễn
18 tháng 7 2016 lúc 11:17

a/ Lá thứ 14.

Bình luận (0)
Phương Anh (NTMH)
18 tháng 7 2016 lúc 11:49

14

Bình luận (5)
Phạm Thảo Vân
3 tháng 1 2018 lúc 20:38

a/ Lá thứ 14

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tâm Cao
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Phương Khôi
Xem chi tiết
Nguyễn Bình Nguyên
Xem chi tiết
Vương Thu Hoài
Xem chi tiết
no no
Xem chi tiết
Lục Thanh
Xem chi tiết
Hoa Thiên Lý
Xem chi tiết
Dương Việt Anh
Xem chi tiết