Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 58
Số lượng câu trả lời 40
Điểm GP 18
Điểm SP 144

Người theo dõi (213)

vũ đăng lực
Tao Đéo Biết
hoshimiya ichigo
Sky Tùng

Đang theo dõi (0)