Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 4
Điểm SP 19

Người theo dõi (5)

Hồng Trinh
Nguyen Thi Tra My
cute cute

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian