Nguyễn Hải An
Xem chi tiết
Khánh Như Trương Ngọc
20 tháng 10 2018 lúc 22:22
r = 1,38\(A^0\)= 1,38 . \(10^{-8}\)cm a) Khối lượng riêng của kẽm : \(r=\sqrt[3]{\dfrac{3Ma}{4\pi DN}}\) ⇔ 1,38 . \(10^{-8}\)= \(\sqrt[3]{\dfrac{3.65.100\%}{4.\pi.D.6,023.10^{23}}}\) ⇔ \(\left(1,38.10^{-8}\right)^3\) = \(\dfrac{3.65.100\%}{4.\pi.D.6,023.10^{23}}\) ⇔ D ≃ 9,803 (g/\(cm^3\)) Vậy khối lượng riêng của kẽm là 9,803g/\(cm^3\) b) Khối lượng riêng đúng của kẽm : \(D_{thực}=D.\dfrac{72,5}{100}\)= 9,803 . \(\dfrac{72,5}{100}\)≃ 7,107 (g/\(cm^3\))
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Ngô Quang Sinh
14 tháng 7 2017 lúc 4:52
a) rZn = 1,35. 10-1 nm = 0,135.10-7 cm (1nm = 10-9m) 1u = 1,6600.10-24 g. mZn = 65.1,6600.10-24 g = 107,9.10-24g. b) mhạt nhân Zn = 65u ⇒ 107,9.10-24 gam. rhạt nhân Zn = 2.10-6nm = (2.10-6.10-7)cm = 2.10-13 cm.
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Ngô Quang Sinh
23 tháng 2 2018 lúc 2:10

Đáp án A

Bình luận (0)
10c3.09 Nguyễn Kim Đang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Thư
Xem chi tiết
๖ۣۜØʑąωą кเşşッ
2 tháng 1 2019 lúc 21:04
I - Bài tập nhận thức kiến thức mớiBài tập 1 (trang 85 VBT Sinh học 8): Người ta đo thân nhiệt như thế nào và để làm gì?Trả lời:- Người ta đo thân nhiệt bằng nhiệt kế: ngậm ở miệng, kẹp ở nách, bấm ở tai...- Đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe con ngườiBài tập 2 (trang 85 VBT Sinh học 8): Nhiệt độ cơ thể ở người khỏe mạnh khi trời nóng và khi trời lạnh là bao nhiêu và thay đổi như thế nào?Trả lời:Con người là động vật hằng nhiệt nên nhiệt độ của cơ thể luôn ổn định. Ở cơ thể khỏe mạnh, thân nhiệt...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
tranbem
Xem chi tiết
Lê Nguyên Hạo
13 tháng 8 2016 lúc 6:55

hể tích của 1 phân tử Fe 
V(Fe) = 4π/3. r˄3 = 4π/3 . (1,28.10˄-8)˄3 = 8,78.10˄-24 cm˄3 
Thể tích của 1 mol Fe: 
V = V(Fe).Na/74% = 8,78.10˄-24.6,022.10˄23/0,74 = 7,15cm˄3 
Khối lượng riêng của Fe: 
d = 56/7,15 = 7,83g/cm˄3

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Ngô Quang Sinh
22 tháng 3 2017 lúc 13:00

Bình luận (0)
Ayame
Xem chi tiết
Dao Thi Tra My
3 tháng 1 2019 lúc 10:32

sao giong vat li vay

Bình luận (0)
Phạm Trần Thảo Vy
5 tháng 1 2019 lúc 10:37

Vật lý đó bạn Đào Thị Trà My ^^

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Ngô Quang Sinh
8 tháng 2 2019 lúc 9:19
Khối lượng riêng của nguyên tử là: D = 19,36.100/74 = 26,16(g/ cm 3 ) Khối lượng của 1 mol nguyên tử : M = V.D.N = 4/3π r 3 .D.N = 4/3. 3,14. 1 , 44 . 10 - 8...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
ta ductai
Xem chi tiết