Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Cho sơ đồ quá trình quang hợp và quá trình hô hấp dưới đây. Dựa vào sơ đồ em hãy cho biết vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

A. Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp

Đề kiểm tra Sinh học 6 có đáp án

 

B.sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp ở thực vật

Chất hữu cơ + khí ôxi ---------⟩năng lượng + khí cacbônic + hơi nước

Đỗ Khánh Chi
4 tháng 9 2018 lúc 3:00

- Hô hấp và quang hợp trái ngược nhau vì sản phẩm của quá trình quang hợp ( chứa chất hữu cơ và oxi) là nguyên liệu của quá trình hô hấp và ngược lại sản phấm của hô hấp ( khí cacbonic và hơi nước) là nguyên liệu cho quá trình quang hợp

- Hô hấp và quang hợp liên quan chặt chẽ đến nhau vì 2 quá trình này cần có nhau: hô hấp cần chất hữu cơ do quang hợp chế tạo ra, quang hợp và mọi hoạt động sống của cây cần năng lượng do hô hấp sản ra. Cây không thế sống được nếu thiếu một trong 2 quá trinh đó

Bình luận (0)
Mai Hiền
28 tháng 12 2020 lúc 15:45

Mô tả thí nghiệm lá cây sử dụng khí cacbonic trong quá trình chế tạo tinh bột

+ Đặt hai chậu cây vào chổ tối trong 2 ngày để tinh bột ở lá tiêu hết

+ Sau đó đặt mỗi chậu cây lên tấm kính ướt. Dùng 2 chuông thủy tinh a và b úp ra ngoài mỗi chậu cây.

+ Trong chuông a cho thêm cốc nước vôi trong, để dung dịch này hấp thụ hết khí cácboníc của không khí trong chuông.

+ Đặt cả hai chuông thí nghiệm ra chổ nắng, sau khoảng 6h, ngắt lá của mỗi cây đưa vào dung dịch cồn đun sôi để phá hủy chất diệp lục, sau đó thử tinh bột bằng dung dịch iốt loãng. Lá của chuông a  có màu vàng nhạt, lá của chuông b có màu xanh tím. 

 

Sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp.

 

Nước + khí cacbônic - > tinh bột + khí ôxi

Bình luận (0)
Hoàng Tử Lửa
8 tháng 12 2016 lúc 21:44

sơ đồ ( sơ đồ trc nhé :D ):

ánh sáng

Nước + Khí cacbonic -----------------> Tinh bột + khí oxi

chất diệp lục

mô tả :

- lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi

Bình luận (0)
phuong phuong
7 tháng 12 2016 lúc 21:21

Nước,khí cacbonic ánh sáng mặt trời Tinh bột, Khí ôxi

 

Bình luận (0)
Từ văn hải
17 tháng 2 2017 lúc 18:46

Sơ đồ:

Nước + khí cacbonic----------------->tinh bột+ khí ôxi

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

(1). Nếu không có ánh sáng sẽ không tạo ra được các sản phẩm như NADPH, ATP và O2.

(3). Ở thực vật C4 và thực vật CAM, để giảm thiểu tác hại của quang hô hấp chúng không sử dụng chu trình Calvin để tổng hợp đường

Số phát biểu chính xác là:

A. 4

B. 3 

C. 1 

D. 2

Đỗ Khánh Chi
15 tháng 8 2017 lúc 7:55

(1). Các quy trình nhân giống vô tính đều tạo ra các cây con có vật chất di truyền giống với cây ban đầu. à đúng

(3). Do có tính toàn năng, từ một tế bào lưỡng bội của thực vật có thể phát triển thành cơ thể hoàn chỉnh với tất cả các đặc tính vốn có của loài. à đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau:

I. Lá là cơ quan quang hợp của cây.
II. Nguyên liệu của quá trình quang hợp là CO2 và H2O.
III. Sản phẩm của quá trình quang hợp là C6H12O6 và O2.
IV. Nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ và chuyển thành hóa năng.

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Đỗ Khánh Chi
8 tháng 1 2017 lúc 15:00

Chọn đáp án B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau:

I. Lá là cơ quan quang hợp của cây.
II. Nguyên liệu của quá trình quang hợp là CO2 và H2O.
III. Sản phẩm của quá trình quang hợp là C6H12O6 và O2.
IV. Nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ và chuyển thành hóa năng

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 6 2017 lúc 8:59

Đáp án B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

I. Để tạo ra được một phân tử C6H12O6 cần có sự tham gia của 12 phân tử H2O.

III. Sản phẩm của phá sáng chuyển cho pha tối là ATP và NADPH.

IV. Ở thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên của quá trình quang hợp là PEP.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
24 tháng 7 2019 lúc 4:03

Giải chi tiết:

Cả 4 phát biểu trên đều đúng

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Sơ đồ bên mô tả một số giai đoạn của chu trình cacbon trong tự nhiên.Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(2) Nhóm A chỉ bao gồm các loài thực vật.

(4) Các quá trình b, c, d , e đều là quá trình hô hấp của các sinh vật.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
18 tháng 12 2018 lúc 15:18

Đáp án B

(2) sai, nhóm A bao gồm các loài thực vật và một số loài vi sinh vật tự dưỡng.

(4) sai, các quá trình b, d, e là quá trình hô hấp của các sinh vật, c là quá trình đốt cháy.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
2 tháng 12 2016 lúc 13:43

Câu 2: Trả lời:

Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa là vì:Củ là phần rễ phình to chứa chất dự trữ để cây dùng lúc ra hoa ,tạo quả.Vì vậy, nếu trồng cây lấy củ như khoai lang, khoai tây, củ cải..., thì phải thu hoạch trước khi ra hoa để thu được củ chứa nhiều chất hữu cơ dự trữ nhất. Nếu thu hoạch chậm, sau lúc cây ra hoa thì một phần chất hữu cơ của củ đã được chuyển hóa để tạo ra các bộ phận của hoa nên chất lượng củ bị giảm.

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
2 tháng 12 2016 lúc 13:44

Câu 4: Trả lời:

Quang hợp,Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp,phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp,Sinh học Lớp 6,bài tập Sinh học Lớp 6,giải bài tập Sinh học Lớp 6,Sinh học,Lớp 6

Nước + cacbonic (trong điều kiện có ánh sáng và diệp lục của lá) => tinh bột + oxi
Khái niệm đơn giản về quang hợp: Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục và năng lượng ánh sáng mặt trời, sử dụng nước và khí cacbonic chế tạo ra tinh bột đông thời nhả khí oxy.

 

 

Bình luận (1)
tran quoc hoi
8 tháng 12 2016 lúc 19:29

câu 1:các loại rễ biến dạng và chức năng:

+rễ củ:chứa các chất dự trữ dùng cho cây dùng lúc ra hoa ,kết quả.

+rễ móc:giúp cây bám vào trụ để leo lên

+rễ thở:giúp lấy không khí cho cây hô hấp

+giác mút:giúp cây lấy thức thức ăn

 

 

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

(1) Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.

(3) Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật được xếp theo thứ tự C3 > C4 > CAM.

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 10 2017 lúc 16:09
Bình luận (0)