Những câu hỏi liên quan
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Thảo Phương
14 tháng 8 2018 lúc 9:49
- Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản hình ảnh, âm thanh, video,... và các siêu liên kết tới các văn bản khác; - Sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web. Siêu văn bản Trang Web Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản hình ảnh, âm thanh, video,... Là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
68-18 Truong Tu Nhu
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 11 2021 lúc 23:44

Câu 3: 

- Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)

Bình luận (0)
Trang Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 1 lúc 23:19

Chọn D

Bình luận (0)
children2011
11 tháng 1 lúc 7:08

d

Bình luận (0)
đình đạt lớp 6a5 nguyễn
Xem chi tiết
Thanh Ngô Minh
29 tháng 12 2021 lúc 21:21
1. Internet là gì : -  Internet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.- Cho ví dụ minh hoạ : thư điện tử, tìm kiếm thông tin, xem thông tin, trao đổi thông tin, mạng xã hội facebook, game online, nghe nhạc, xem phim online, học tập online, mua bán online, youtube.2. Website là gì :- Website là một tập hợp các tra ng web liên quan được truy cập thông qua một địa chỉ. Địa chỉ của trang chủ là địa chỉ của website.- Cho ví dụ minh hoạ :3. Địa chỉ website là gì :- Địa chỉ website hay...
Đọc tiếp
Bình luận (1)
đình đạt lớp 6a5 nguyễn
Xem chi tiết
đình đạt lớp 6a5 nguyễn
Xem chi tiết
đình đạt lớp 6a5 nguyễn
29 tháng 12 2021 lúc 17:34

giúp mình nha cá bạn và cho ví dụ luôn mình đang  cần gấp

Bình luận (1)
nguyễn trung tính
3 tháng 1 lúc 15:42

biết cái qq j đâu

 

Bình luận (0)
Nguyễn Phạm Ngọc Bích
Xem chi tiết
Đại Tiểu Thư
9 tháng 2 lúc 16:06

Tham khảo:

Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, siêu liên kết.

Bình luận (3)
Nghiêm Hoàng Sơn
9 tháng 2 lúc 16:06

Tham khảo:

Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, siêu liên kết.

Bình luận (0)
Sơn Mai Thanh Hoàng
9 tháng 2 lúc 16:07
TK:Siêu văn bản (tiếng Anh: hypertext) là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video,... và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác. Siêu văn bản là văn bản của một tài liệu có thể được truy tìm không theo tuần tự. Người đọc có thể tự do đuổi theo các dấu vết liên quan qua suốt tài liệu đó bằng các mối liên kết xác định sẵn do người sử dụng tự lập nên.
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Thy Thuận
Xem chi tiết
Tín Kuroba
Xem chi tiết
lạc lạc
13 tháng 12 2021 lúc 15:13

các trang văn bản được gán địa chỉ truy cập trên internet

Bình luận (0)