Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 379
Điểm GP 8
Điểm SP 5419

Người theo dõi (27)

Venom Hắc Ám
Lê Huy Đăng
Thục Quyên
Thuỳ Linh Trần

Đang theo dõi (0)