Phần mềm học tập

Nguyễn Ngọc Gia Hân

siêu văn bản là gì?siêu liên kết là gì?

mình đang cần gấp nha

Minh Phương
10 tháng 11 lúc 22:06

- Siêu văn bản là loại văn bản điện tử có thể chứa liên kết tới các tài liệu khác.
- Siêu liên kết là liên kết trong siêu văn bản, cho phép người dùng chuyển đến các trang web khác hoặc các phần khác của văn bản một cách nhanh chóng.

Bình luận (1)

Trong khoa học máy tính, siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu đến tài liệu mà người dùng có thể bấm vào. Một siêu liên kết trỏ đến toàn bộ tài liệu hoặc một phần tử cụ thể bên trong một tài liệu. Siêu văn bản là văn bản đi kèm siêu liên kết.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hiền Nekk^^
Xem chi tiết
Vũ Hoàng Lân
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Minh Đan
Xem chi tiết
La Xuân Dương
Xem chi tiết
Châu Minh Khôi
Xem chi tiết
Doraemon
Xem chi tiết
Tống Ánh
Xem chi tiết
Anh thư
Xem chi tiết
NGUYỄN ĐẠT
Xem chi tiết