huy bui van
Xem chi tiết
Hoàng Gia Huy
Xem chi tiết
Team LCPT
Vài giây trước

Vì các nguyên tử phân tử không khí chui vào các khoảng cách được tạo bởi các nguyên tử phân tử nước nên trong nước vẫn có không khí dù là lượng không khí đó rất nhỏ  

Bình luận (0)
Nhã Uyên Trần
Xem chi tiết
Paoo Nqoccc
4 phút trước

\(\dfrac{-5}{x}=\dfrac{-10}{-18}\)

\(=>\dfrac{-5}{x}=\dfrac{-5}{-9}\)

\(=>x=-9\)

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
3 phút trước

\(\dfrac{-5}{x}=\dfrac{-10}{-18}\)

Vì \(\left(-10\right):\left(-5\right)=2\)

Nên \(\left(-18\right):2=-9\)

Vậy: `x=-9`

Bình luận (0)
Hoàng Gia Huy
Xem chi tiết
Team LCPT
2 phút trước

Do đường có vị ngọt và trong các nguyên tử phân tử nước cũng có các khoảng cách, và các hạt nguyên tử phân tử đường và nước chuyển động không ngừng nên chúng lên lõi vào các khoảng cách của nhau nên nước mới có vị ngọt 

Bình luận (0)
Hoàng Gia Huy
Xem chi tiết
Team LCPT
4 phút trước

 Vì giữa các nguyên tử phân tử có các khoảng cách và các nguyên tử phân tử cao su cấu tạo nên bóng cũng vậy, do đó các hạt nguyên tử phân tử không khí chứa trong bong bóng từ đó mà lẽn ra ngoài nên cho dù có buộc chặt cỡ nào thì lâu ngày cũng bị xẹp lại

Bình luận (0)
Nguyễn minh hiếu
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Hoàng Gia Huy
Xem chi tiết
Team LCPT
7 phút trước

Vì các phân tử nước có các khoảng cách nên các phân tử nguyên tử không khí có thể nẳm trong các khoảng trống đó, và do các phân tử nguyên tử không khí chuyển động không ngừng nên cho dù có nhẹ hơn nước nhưng vẫn không nổi lên

Bình luận (0)
Hoàng Gia Huy
Xem chi tiết
Team LCPT
10 phút trước

Mũi tên được bắn ra nhờ năng lượng của cánh cung, ⇒ Đó là dạng thế năng đàn hồi

Bình luận (0)
Xem chi tiết

a: Độ dài cạnh là 72/4=18cm

S=18^2=324cm2

b: Chiều cao là 324*2:27=12*2=24(cm)

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
8 phút trước

a, độ dài mỗi cạnh của hình vuông là: \(72:4=18\left(cm\right)\)

diện tích hình vuông: \(18\times18=324\left(dm^2\right)\)

b, chiều cao của hình thoi: \(324:27\times2=12\times2=24\left(cm\right)\)

Đ/s...

Bình luận (0)