Hà Đức Thọ
Xem chi tiết
Dzịt
16 tháng 1 lúc 11:34

Hy vọng những bạn CTV mới trong nhiệm kỳ lần này đều sẽ có trách nhiệm và làm việc đàng hoàng ha :33

Bình luận (2)
POP POP
16 tháng 1 lúc 16:06

Kì này các bạn CTV sẽ được xem xét về độ tuổi, số lượng câu trả lời, số lượng GP, độ hoạt động gần đây, mức độ cống hiến với cộng đồng và đánh giá chung về thái độ làm việc - sinh hoạt. Các bạn yên tâm là sẽ lọc ra một đội ngũ CTV vừa chuyên môn vừa đạo đức!

Bình luận (5)
Khánh Linh
16 tháng 1 lúc 10:50

Chúc mừng nhiệm kì mới

Bình luận (3)
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Tấn Huy 6A3 Nguyễn
Xem chi tiết
_silverlining
9 phút trước

about

Bình luận (0)
Vũ Anh Tú
Xem chi tiết
Dora
13 phút trước

Ptr có nghiệm `<=>\Delta' > 0`

   `<=>(-m)^2-2m+1 > 0`

  `<=>(m-1)^2 > 0<=>m-1 ne 0<=>m ne 1`

`=>` Áp dụng Viét có: `{(x_1+x_2=-b/a=2m),(x_1.x_2=c/a=2m-1):}`

Ta có: `(x_1 ^2-2mx_1 +3)(x_2 ^2-2mx_2 -2)=50`

`<=>[x_1 ^2-(x_1+x_2)x_1+3][x_2 ^2-(x_1+x_2)x_2 -2]=50`

`<=>(-x_1.x_2+3)(-x_1.x_2-2)=50`

`<=>(1-2m+3)(1-2m-2)=50`

`<=>(4-2m)(-1-2m)=50`

`<=>-4-8m+2m+4m^2=50`

`<=>4m^2-6m-54=0`

`<=>4m^2+12m-18m-54=0`

`<=>(m+3)(4m-18)=0<=>[(m=-3),(m=9/2):}`  (t/m)

Bình luận (0)
Tấn Huy 6A3 Nguyễn
Xem chi tiết
fall in luv
18 phút trước

renewed

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
1 phút trước

5c

6d

7a

8b

9d

10d

Bình luận (0)
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Minh Châu
34 phút trước

11. disconnected

12. nationwide

13. classifying

14. well

15. beautiful

Bình luận (0)
MinYewCou
37 phút trước

`5/9 xx a/b -11/21 =4/21`

`=> 5/9 xx a/b = 4/21 + 11/21`

`=> 5/9 xx a/b=15/21`

`=> a/b= 15/21 : 5/9`

`=>a/b= 15/21 xx 9/5`

`=> a/b=135/105`

`=>a/b=9/7`

Vậy `a/b=9/7`

Bình luận (0)
Đức Minh
8 phút trước

\(\dfrac{5}{9}\times\dfrac{a}{b}-\dfrac{11}{21}=\dfrac{4}{21}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{5}{9}\times\dfrac{a}{b}=\dfrac{15}{21}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{b}\times\dfrac{5}{9}=\dfrac{15}{21}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{15}{21}:\dfrac{5}{9}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{135}{105}=\dfrac{9}{7}\)

vaayjj : \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{9}{7}\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
25 phút trước

Lời giải:

Đổi 2h30'=2,5h và 3h30'=3,5h

Vận tốc xuôi dòng: $\frac{AB}{2,5}$ (km/h) 

Vận tốc ngược dòng: $\frac{AB}{3,5}$ (km/h) 

Hiệu vận tốc xuôi dòng và ngược dòng:

$\frac{AB}{2,5}-\frac{AB}{3,5}=3\times 2=6$

$AB\times (\frac{1}{2,5}-\frac{1}{3,5})=6$

$AB\times (0,4-\frac{2}{7})=6$

$AB\times \frac{4}{35}=6$

$AB=6: \frac{4}{35}=52,5$ (km)

Bình luận (0)