Bạch Nhiên
Bạch Nhiên 7 phút trước

BT. 

1. She is bad and a always wants to hurt people . She is _______.

A. evil                           B. harmful                         C. moral                    D. kind

 

Bình luận (0)
HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 7 phút trước

1. She is bad and a always wants to hurt people . She is _______.

A. evil (xấu xa, ác quỷ)                          B. harmful (có hại)                         C. moral (thích hợp)                   D. kind (hiền lành)

Bình luận (0)
Lισи❖Minh Caoツ
Lισи❖Minh Caoツ 7 phút trước

BT. 

1. She is bad and a always wants to hurt people . She is _______.

A. evil                           B. harmful                         C. moral                    D. kind

Bình luận (0)
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên 6 phút trước

What Time is the game news programme on?

Which channels do you have

Why can't I use this remote control?- Because it isn't working 

How often do you watch cartoons?- Two or three time a week

Where do you go school?- I go to Trung Vuong Lower Secondary scholl

When do you have English?- On Wednesday and Friday morning

How long are you playing the video game?- For an hour

Bình luận (0)
HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 5 phút trước

...what... Time is the game news programme on?

...what/which... channels do you have

...why... can't I use this remote control?- Because it isn't working

...how often... do you watch cartoons?- Two or three time a week

...where... do you go scholl?- I go to Trung Vuong Lower Secondary scholl

....when.. do you have English?- On Wednesday and Friday morning

...how long... are you playing the video game?- For an hour

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV Vài giây trước

1) Ta có: \(\left(-5+x\right)\left(x-7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-5+x=0\\x-7=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=5\\x=7\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{5;7\right\}\)

2) Ta có: \(\left(30-x\right)\left(2x-16\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}30-x=0\\2x-16=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-x=-30\\2x=16\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=30\\x=8\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{30;8\right\}\)

3) Ta có: \(\left(-5-x\right)\left(17+x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-5-x=0\\17+x=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-x=5\\x=0-17\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-5\\x=-17\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{-5;-17\right\}\)

4) Ta có: \(\left(-3x+18\right)\left(-5x-10\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-3x+18=0\\-5x-10=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-3x=-18\\-5x=10\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=6\\x=-2\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{6;-2\right\}\)

Bình luận (0)
L.Ai
L.Ai 10 phút trước

Mạch gỗ: Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân Mạch rây: Có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ trong cây

Bình luận (0)
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 5 phút trước

❄Mạch gỗ những tế bào có vách hóa gỗ dày không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

❄Mạch rây gồm những tế bào sống vách mỏng có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.

Bình luận (0)
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 13 phút trước

- Rễ củ: Chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa tạo quả. (cây sắn dây, khoai lang,...)

- Rễ móc: Bám vào trụ giúp cây leo lên. (cây hồ tiêu, trầu không,...)

- Rễ thở: Giúp cây hô hấp trong không khí (cây bần, bụt mọc,...)

- Giác mút: Lấy thức ăn từ cây chủ. (cây tầm gửi, dây tơ hồng...)

Bình luận (0)
L.Ai
L.Ai 6 phút trước
Rễ củ. Các loại rễ củ như củ sắn, cà rốt, khoai lang, . phần rễ phình to tạo thành củ chứa các chất dự trữ dùng cho cây lúc ra hoa, kết quả.Rễ móc. Các loại rễ móc như rễ cây trầu không, cây vạn niên thanh... Đó là những rễ phụ mọc ra từ thân giúp cây bám vào trụ để léo lên.Rễ thở. Có ở nhiều loại cây sống ở các đầm lầy ngập nước như vẹt, sú. mắm, cây bụt mọc... Các rễ hô hấp mọc hướng ngược lên trên mặt nước lấy không khí cho rễ hô hấp.Giác mút. Có ở loại cây sống bám như tầm gửi, tơ hồng. Rễ biến thành giác mút đâm vào cây khác để hút thức ăn.
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN