^JKIES Nguyễn^
Vài giây trước

Tham KHảo

 

- Các yếu tố của lực: điểm đặt, phương, chiều và cường độ.

- Cách biểu diễn lực:

  Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt của lực).

Phương và chiều là phương và chiều của lực.

  Độ dài biểu diễn cường độ (độ lớn) của lực theo một tỉ xích cho trước.

Bình luận (0)
Phan Thị Anh Thư
Vài giây trước

Tham khảo

 

- Các yếu tố của lực: điểm đặt, phương, chiều và cường độ.

- Cách biểu diễn lực:

  Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt của lực).

  Phương và chiều là phương và chiều của lực.

  Độ dài biểu diễn cường độ (độ lớn) của lực theo một tỉ xích cho trước.

Nêu các yếu tố của lực và cách biểu diễn lực? (ảnh 1)

Bình luận (0)
Phan Thị Anh Thư
2 phút trước

Mưa sầm sập đổ xuống, bụi nước tỏa trắng ngần.

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
Vài giây trước

A

Bình luận (0)
Rin•Jinツ
Vài giây trước

Mưa sầm sập đổ xuống, bụi nước tỏa trắng ngần.

Bình luận (0)
Thụy An
1 phút trước

1. Her teacher suggests that she go to see the doctor.

2, My sister wishes that she was on the beach now.

3. It is thought that the Viet poeple took over Thien Y Thanh Mau Tower in the 17th century.

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)