Phong Thần
1 phút trước

Trạng ngữ có thể tách thành câu riêng để đạt được mục đích nhất định.

Khi ấy, trạng ngữ được đặt ở vị trí cuối câu.

Bình luận (0)
Thảo Phương
2 phút trước

Câu hỏi đâu em ?

Bình luận (0)

+1 còn tùy vào từng loại cần tìm nếu đơn giản là đa thức bậc 2 thì sử dụng máy tính hoặc cứ tìm thôi ;-;

+2 Vì \(m^2+3\ge3\) thì để dấu = xảy ra tức là : \(m^2+3=3\) \(\Leftrightarrow m^2=0\)

<=> m = 0 .

Bình luận (0)
Sunflower
Vài giây trước

nnêu đặc điểm nhận biết các đại diện của ngành lớp động vật, từ đó nêu điểm  tiến hóa từ thấp tới cao của các ngành lớp ĐV

Bạn tham khảo nhé :>

* Ngành động vật nguyên sinh

- vd: Trùng roi, Trùng giày, Trùng biến hình...

- Đặc điểm:

+ Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhận mọi chức năng sống

+ Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng

+ Sinh sản vô tính và hữu tính

* Ngành ruột khoang

- Vd: Thủy tức, sứa, hải quỳ...

- Đặc điểm:

+ Cơ thể đối xứng

+ Ruột dạng túi

+ Thành cơ thể có 2 lớp tế bào

+ Tự vệ, tấn công bằng tế bào gai

* Các ngành giun

_ Ngành giun dẹp

- Vd: Sán lá gan,sán lá máu...

- Đặc điểm:

+ sống tự do và kí sinh

+ cơ thể dẹp và đối xứng hai bên

+ chưa có ruột sau và hậu môn

_ Ngành giun tròn

- Vd: Giun đũa, giun kim...

- Đặc điểm:

+ cơ thể hình trụ thường thuôn hai đầu

+ có khoang cơ thể chưa chinh thức

+ cơ quan tiêu hoá bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn

+ phần lớn số loài giun tròn sống kí sinh.

_ Ngành giun đốt

- Vd: giun đất,...

- Đặc điểm:

+ cơ thể phân đốt

+ ống tiêu hóa phân hóa

+ bắt đầu có hệ tuần hoàn

+ di chuyển nhờ chi bên

+ hô hấp qua da hay mang

* Ngành thân mềm

- Vd: Trai sông,...

- Đặc điểm:

+ thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi

+ có khoang áo phát triển

+ hệ tiêu hóa phân hóa

* Ngành chân khớp

_ Lớp giáp xác

- Vd: tôm sông

- Đặc điểm:

+ cơ thể có vỏ cứng bao bọc

+ phần lớn sống ở nước, hô hấp bằng mang

+ đầu có hai đôi râu, chân có nhiều đốt khớp động với nhau

+ đẻ trứng, trứng nở thành ấu trùng, ấu trùng phải qua nhiều lần lột xác mới trở thành con trưởng thành

Lớp hình nhện

- Vd: nhện

- Đặc điểm

+ Đầu - ngực: là trung tâm vận động và định hướng

+ Bụng: là trung tâm của nội quan và tuyến tơ.

+ phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ còn 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân làm nhiệm vụ di chuyển

Lớp sâu bọ

- Vd: châu chấu

- Đặc điểm:

+ Cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực, bụng

+ Phần đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh

+ Hô hấp bằng hệ thống ống khí

* Ngành động vật có xương sống

_ Lớp cá

- Vd: cá chép

- Đặc điểm:

+ Cá là động vật có xương sống thích nghi với đời sống hoàn toàn ở nước:

+ Bơi bằng vây, hô hấp bằng mang.

+ Tim 2 ngăn: 1 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

+ Thụ tinh ngoài.

+ Là động vật biến nhiệt.

_ Lớp lưỡng cư

- Vd: ếch đồng

- Đặc điểm:

+ Thích nghi với môi trường vừa ở nước, vừa ở cạn

+ Da trần, ẩm ướt

+ Hô hấp bằng phổi và da

+ Di chuyển bằng 4 chi

+ Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn máu đi nuôi cơ thể là máu pha

+ Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái

+ Là động vật biến nhiệt

_ Lớp bò sát

- Vd: thằn lằn bóng đuôi dài

- Đặc điểm:

+ thích nghi với đời sống trên cạn

+ da khô, có vảy sừng.

+ chi yếu, có vuốt sắc.

+ phổi  có nhiều vách ngăn

+ tim có vách hụt, máu pha đi nuôi cơ thể

+ thụ tinh trong, trứng có vỏ bao bọc, giàu noãn hoàn

+ là động vật biến nhiệt

_ Lớp chim

- Vd: chim bồ câu

- Đặc điểm:

+ mình có lông vũ bao phủ

+ chi trước biến đổi thành cánh

+ có mỏ sừng

+ phổi có mạng ống khí có túi khí tham gia vào hô hấp

+ tim 4 ngăn máu đỏ tươi nuôi cơ thể

+ là động vật hằng nhiệt

+ trứng lớn có vỏ đá vôi bao bọc được ấp nở ra nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.

_ Lớp thú

- Vd: thỏ

- Đặc điểm:

+ Thú là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất

+ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ

+ Có bộ lông mao bao phủ cơ thể

+ Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm

+ Tim 4 ngăn

+ Bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não

+ Là động vật hằng nhiệt

Bình luận (0)
Lam Tịch
4 phút trước

1) Đặt tên cho dễ giải nè:

(d1) : y= (m-1) x + m+ 3

(d2) : y = -2x + 1

(d1) // (d2) <=> m - 1 = -2 và m+ 3 \(\ne\)1

<=> m = -1 và m \(\ne\)-2 

Bình luận (0)
Lam Tịch
2 phút trước

Vì hs y = (m-1)x +m +3 đi qua điểm (1; -4) nên ta đc :

-4 = (m-1) + m+3

<=> -4 = 2m + 2

<=> m =-3

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
16 phút trước

câu đâu e

Bình luận (0)
CC陈海南
16 phút trước

đề bài đâu bạn

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
7 phút trước

Thời gian cả hai xe đi từ lúc bắt đầu đến lúc gặp nhau là:

8 giờ 30 phút - 7 giờ = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường xe đạp đi được từ lúc bắt đầu đến lúc gặp nhau là:

10 x 1,5 = 15 (km)

Quãng đường xe máy đi được từ lúc bắt đầu đến lúc gặp nhau là:

26 x 1,5 = 39 (km)

Quãng đường AB dài là: 

15 + 39 = 54 (km)

Đáp số : 54 km

Bình luận (0)
aannnn thiênnn

When referring to the overuse of antibiotics, the expression “too much of a good thing” can't help but come to mind. In many cases, antibiotics are absolutely necessary; for example, they can stop an ear infection from making you go deaf and they can even save your life after surgery. But why is it detrimental to take them too often?

 

Our immune system is our body’s first line of natural defense against infectious organisms. It protects us from bacteria and other microorganisms that can make us sick. In the past, people relied on their own bodies to cure them of illnesses, without the aid of medication or antibiotics. Nowadays, we often turn to antibiotics to do what our immune system used to do for us. And it’s not difficult to figure out why they're so popular. Antibiotics are an easy cure for many sicknesses and help the patient get out and about again in a very short time.

 

The problem is that, by relying too much on antibiotics, we are weakening our immune system. Just like our muscles, our immune system needs exercise to stay in shape. If it is not used, it becomes weaker, and thus increasingly more antibiotics are required to cure an illness. Years of overuse lead to a vicious cycle that is almost impossible to break.

The other important factor to consider is that our bodies contain both good and bad bacteria. The good bacteria are essential for our bodies to maintain a balance and in this way, prevent illnesses. They also help to fight off other bad bacteria which make us sick. Unfortunately, antibiotics cannot tell the difference between them, and once in our system, kill off both types. This again results in our getting sick more easily.

 

Question 71: What is the main purpose of the passage?

A. to explain why antibiotics are absolutely necessary

B. to argue that antibiotics do not allow people to recover

C. to warn people to be cautious with antibiotic use

D. to compare antibiotics to different types of therapy

 

Question 72: What is the relationship between the immune system and antibiotics?

A. They are both equally effective against infection.

B. They both work to fight off illnesses.

C. They are both a natural form of defense.

D. They both need time to cure the patient.

 

Question 73: According to the passage, why are antibiotics so well-liked?

A. They make our body stronger.                        B. They are easy to obtain.

C. They can cure all kinds of illness.                 D. They work very fast.

 

Question 74: How do antibiotics weaken our immune system?

A. They kill off bad bacteria.                                  B. They prevent us from getting exercise.

C. They do its work so it gets less efficient.    D. They decrease the strength of our muscles.

 

Question 75: in the third sentence of the fourth paragraph, what does they refer to?

A. illnesses                     B. our bodies                   C. antibiotics                   D. good bacteria

 

Đỗ Thanh Hải
17 phút trước

Question 71: What is the main purpose of the passage?

A. to explain why antibiotics are absolutely necessary

B. to argue that antibiotics do not allow people to recover

C. to warn people to be cautious with antibiotic use

D. to compare antibiotics to different types of therapy

Question 72: What is the relationship between the immune system and antibiotics?

A. They are both equally effective against infection.

B. They both work to fight off illnesses.

C. They are both a natural form of defense.

D. They both need time to cure the patient.

Question 73: According to the passage, why are antibiotics so well-liked?

A. They make our body stronger.                        B. They are easy to obtain.

C. They can cure all kinds of illness.                 D. They work very fast.

Question 74: How do antibiotics weaken our immune system?

A. They kill off bad bacteria.                                  B. They prevent us from getting exercise.

C. They do its work so it gets less efficient.    D. They decrease the strength of our muscles.

Question 75: in the third sentence of the fourth paragraph, what does they refer to?

A. illnesses                     B. our bodies                   C. antibiotics                   D. good bacteria

Bình luận (0)
Lam Tịch
13 phút trước

C B C C D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN