Những câu hỏi liên quan
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
POP POP
1 tháng 2 lúc 12:58

Khi tăng độ lớn của lực hoặc sử dụng cờ lê dài hơn thì momen của lực gây ra tác dụng làm quay lớn hơn sẽ giúp cho việc vặn đai ốc càng dễ hơn.

Bình luận (0)
Lê Thị Mai Chi
Xem chi tiết
Trần Vương Quang
24 tháng 6 2019 lúc 4:14

Đáp án D

Bình luận (0)
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
7 tháng 11 2019 lúc 4:35

Đáp án D

Bình luận (0)
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
9 tháng 11 2019 lúc 15:05

Đáp án D

Bình luận (0)
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
18 tháng 10 2019 lúc 6:49

Đáp án: B

Bình luận (0)
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
29 tháng 6 2018 lúc 10:14

Đáp án D

Bình luận (0)
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
22 tháng 12 2017 lúc 9:40

Chọn D

Bình luận (0)
Phùng Văn Trinh
Xem chi tiết
Tỉnh Tống
11 tháng 11 2021 lúc 13:35

D.Tất cả các phương án trên

Bình luận (0)
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
10 tháng 9 2019 lúc 7:36

Quyết định điều chuyển công việc của giám đốc đã vi phạm hợp đồng lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi của chị A. Chị A cần khiếu nại, yêu cầu giám đốc xem xét lại quyết định để bảo vệ quyền lợi của mình

Đáp án cần chọn là: B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)