Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 tháng 10 2021 lúc 22:16

a: \(x=10k\left(k\in N\right)\)

b: \(x=5k\left(k\in N\right)\)

Bình luận (0)
Key Ratmon
20 tháng 12 2017 lúc 21:01

ko hieu

Bình luận (0)
Bui Nhat Bao
20 tháng 12 2017 lúc 21:01

x = 5 . Vì 15 va 20 dều là BC cua 5

Bình luận (0)
Phạm Tuấn Đạt
20 tháng 12 2017 lúc 21:02

Vì \(15⋮x;20⋮x\)

\(\Rightarrow x\inƯC\left(15;20\right)=\left(5;1\right)\)

Vì x>4

=>x = 5

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 tháng 10 2021 lúc 21:27

a: \(x⋮10\)

b: \(x⋮5\)

 

Bình luận (1)
Duc, Anh Nguyen
14 tháng 10 2021 lúc 21:28

x=80 vì 80 đạt đủ mọi tiêu chẩn

 

Bình luận (5)
Nguyễn Trung Hiếu
26 tháng 7 2015 lúc 7:57

Do 3/x=y/8=15/20(=3/4) 
<=> 3/x=3/4 <=> 3x=12 <=> x=4 và y/8=3/4 <=> 4y=24 <=> y=6 
Vậy x=4;y=6 

Bình luận (0)
dao hang thi
6 tháng 2 2017 lúc 9:00
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\(aaaaaaaaaaaaaaaaaa\)
Bình luận (0)
phan thi ngoc mai
14 tháng 10 2021 lúc 21:39

x=80

Bình luận (1)
phan thi ngoc mai
14 tháng 10 2021 lúc 21:46

undefined

Bình luận (1)
Little man
14 tháng 10 2021 lúc 21:48

x + 20 \(⋮\) 10 

\(\Rightarrow\) CSTC của x là 0

Mà x \(⋮\) 8

\(\Rightarrow\) x \(\in\) {0; 80; 160; 240; 320; 400; ...}

Mà x < 300

\(\Rightarrow\) x \(\in\) {0; 80; 160; 240}

Mà x + 1 \(⋮\) 9

\(\Rightarrow\) x + 1 = 81

\(\Rightarrow\) x = 80

Bình luận (0)
Edogawa Conan
29 tháng 10 2019 lúc 19:38

Ta có: 6 = 2.3

       20 = 22 .5

      15 = 3.5

=> BCNN(6; 20; 15) = 22. 3.5 = 60

=> BC(6; 20; 15) = B(60) = {0; 60; 120; 180; 240; 300; ...} 

=> (x + 1) \(\in\){0; 60; 120; 180; 240; 300; ...}

=> x \(\in\){-1; 59; 119; 179; 239; 299; ...}

Do 0 \(\le\)\(\le\)300

=> x \(\in\){59; 119; 179; 239; 299}

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Zo fanh zường
22 tháng 11 2021 lúc 18:51

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
ILoveMath
28 tháng 10 2021 lúc 10:30

B

B

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
28 tháng 10 2021 lúc 10:30

\(Ư\left(30\right)=\left\{1;2;3;5;6;10;15;30\right\}\\ \Rightarrow x=5\left(B\right)\\ B\left(8\right)=\left\{0;8;16;24;32;...\right\}\\ \Rightarrow x=24\left(B\right)\)

Bình luận (0)
Ngáo Ngơ ;-;
28 tháng 10 2021 lúc 11:52

Câu đầu : B

Câu 2 : B

Bình luận (0)