Những câu hỏi liên quan
Phạm Thị Thu Hiền
21 tháng 12 2016 lúc 18:34

uoc 20={1,2,4,5,10,20}                                                                                                                                                                       0<x<10 suy ra x thuoc{1,2,4,5,10} 

Bình luận (0)
❤Trang_Trang❤💋
18 tháng 2 2018 lúc 14:06

Ư ( 20 ) = { 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20 }

Vì 0 < x < 10 

=> x = { 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 }

Vậy ........

Bình luận (0)
Cô nàng cự giải
18 tháng 2 2018 lúc 14:08

Ta có :

Ư( 20 ) = { 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20 }

Mà 0 < x < 20

=> x \(\in\){ 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 }

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Bánh_Bánh
21 tháng 12 2016 lúc 18:24

Ư(20 = {1:2:4:5:10:20}

Do : 0<x<10 => x thuộc {1;2;4;5}

Bình luận (0)
Nguyễn  Thuỳ Trang
23 tháng 11 2015 lúc 14:56

ƯCLN(54,12)=6

ƯC(54,12)=ƯCLN(6)={1;2;3;6}

suy ra x=6

b,x=Ư(20)={1;2;4;5;10;20}

0<x<10 suy ra x{1;2;4;5}

 

Bình luận (0)
Nhâm Bảo Minh
23 tháng 11 2015 lúc 14:58

a) ƯCLN(54, 12) = 6

b) Ư(20) = {0, 1, 2, 4, 5, 10} --> {1, 2, 4, 5}

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 tháng 12 2021 lúc 20:32

Bài 1: 

a: UCLN(12;52)=4

UC(12;52)={1;2;4}

Bình luận (0)
ILoveMath
28 tháng 10 2021 lúc 10:30

B

B

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
28 tháng 10 2021 lúc 10:30

\(Ư\left(30\right)=\left\{1;2;3;5;6;10;15;30\right\}\\ \Rightarrow x=5\left(B\right)\\ B\left(8\right)=\left\{0;8;16;24;32;...\right\}\\ \Rightarrow x=24\left(B\right)\)

Bình luận (0)
Ngáo Ngơ ;-;
28 tháng 10 2021 lúc 11:52

Câu đầu : B

Câu 2 : B

Bình luận (0)
Nguyễn Diệu Anh
5 tháng 12 2018 lúc 21:08

a) 15; 20 và 35 chia hết cho x

=> x thuộc ƯC (15;20;35) 

ƯC (15;20;35) = {1; 5}

Mà x lớn nhất => x = 5

b) ƯC (54;12) = {1;2;3;6}

Mà x lớn nhất => x = 6

c) Ư(20) = {1;2;4;5;10}

Mà 0<x<10

=> x thuộc {1;2;4;5}

Bình luận (0)
Cô chủ nhỏ đáng yêu
6 tháng 12 2015 lúc 11:32

a) x thuộc ƯC(54;12) và x lớn nhất

=>x là ƯCLN(54;12)

Ta có:

54=3^3.2

12=2^2.3

 

=>ƯCLN(54;12)=2.3=6

Vậy x=6

b)x thuộc ƯC(48;24) và x lớn nhất

=>x là ƯCLN(48;24)

Ta có:

48 chia hết cho 24 => ƯCLN(48;24)=24

Vậy x=24

c)x thuộc Ư(20) và 0<x<10

Ta có:

Ư(20)={1;2;4;5;10;20}

Mà 0<x<10

=>x thuộc {1;2;4;5}

d)x thuộc Ư(30) và 5<x<hoặc bằng 12

Ta có:

Ư(30)={1;2;3;5;6;10;15;30}

Mà 5<x<hoặc bằng 20

=>x thuộc {6;10;15}

e)x thuộc ƯC(36,24) và x<hoặc bằng 20

Ta có:

36=2^2.3^2

24=2^3.3

=>ƯCLN(36;24)=2^2.3=12

=>ƯC(36;24)={1;2;3;4;6;12)

Mà x <hoặc bằng 20

=>x thuộc {1;2;3;4;6;12}

f)70 chia hết x, 84 chia hết x và x>8

=>x thuộc ƯC(70;84) mà x>8

Ta có:

70=2.5.7

84=2^2.3.7

=>ƯCLN(70;84)=2.7=14

=>ƯC(70;84)={1;2;7;14}

Mà x>8

=>x=14

 

Bình luận (0)
online math
17 tháng 7 2016 lúc 20:45

91 : x , 26 : x và 10 < x < 30

Bình luận (0)
nam nguyen
27 tháng 2 2020 lúc 12:28

dể ẹc tui làm đầy rồi

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa