Những câu hỏi liên quan
Hàn Linh An Lãnh
22 tháng 11 2019 lúc 20:00

.giúp mình với ạ!!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Lê Phước Thịnh
31 tháng 5 lúc 14:54

a: Xét tứ giác AMNB có

AM//NB

AM=NB

Do đó: AMNB là hình bình hành

mà AM=AB

nên AMNB là hình thoi

Xét tứ giác MDCN có

MD//CN

MD=CN

Do đó: MDCN là hình bình hành

mà DM=DC

nên MDCN là hình thoi

b: Xét ΔBAN có BA=BN

nên ΔBAN cân tại B

mà \(\widehat{ABN}=60^0\)

nên ΔBAN đều

=>\(\widehat{BAN}=60^0\)

=>\(\widehat{DAN}=60^0\)

hay \(\widehat{NAD}=\widehat{CDA}\)

Xét tứ giác NCDA có NC//DA

nên NCDA là hình thang

mà \(\widehat{NAD}=\widehat{CDA}\)

nên NCDA là hình thang cân

c: Ta có: AMNB là hình thoi

nên Hai đường chéo AN và MB vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường

=>AN vuông góc với MB tại E

Ta có: DMNC là hình thoi

nên Hai đường chéo DN và MC vuông góc với nhau

=>DN vuông góc với MC tại F

Xét ΔMBC có

MN là đường trung tuyến

MN=BC/2

Do đó: ΔMBC vuông tại M

Xét tứ giác EMFN có \(\widehat{EMF}=\widehat{MEN}=\widehat{MFN}=90^0\)

nên EMFN là hình chữ nhật

Bình luận (0)
Minh Châu Trương
16 tháng 7 2021 lúc 13:15

Bạn ơi, bn có thể giải bài này đc k ạ?

Bình luận (0)
anhquan
16 tháng 7 2021 lúc 20:31

1 năm nay rồi mình cũng không nhớ nữa

Bình luận (0)