Bài 7: Hình bình hành

POP POP
26 tháng 9 lúc 17:04

Em nhập lại câu hỏi nha em!

Bình luận (0)
tuấn nguyễn
26 tháng 9 lúc 16:28

trong ΔABC có :

EA = EB (gt)

A = DB (gt)

=> ED là đường trung trực của ΔABC

xét ΔGNM có :

EN = EG (gt)

DG = DM (gt)

=> ED là đường trung trực của ΔGNM

vì là đường trung bình của cả 2 ΔABC và ΔGNM nên : ED = 1/2 BC = 1/2 NM

=> BC = NM (1)

và ED // BC ; ED // NM

=> BC //NM(2)

từ (1) vả (2) => NMCB là hình bình hành

Bình luận (0)
POP POP
25 tháng 9 lúc 5:51

Em ơi mình nhập lại nội dung câu hỏi nha!

Bình luận (0)
kimyasoo
25 tháng 9 lúc 7:41

bạn ơi bị lỗi rùi , xem lại và nhập lại ik nhé

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 tháng 9 lúc 7:14

a: Xét tứ giác NEQI có

EQ//NI

EQ=NI

Do đó: NEQI là hình bình hành

b: Vì NEQI là hình bình hành

nên NQ cắt EI tại trung điểm của mỗi đường

=>O là trung điểm chung của NQ và EI

Vì MNPQ là hình bình hành

nên MP cắt NQ tại trung điểm của mỗi đường

=>O là trung điểm của MP

Bình luận (0)
Tăng Bảo
21 tháng 9 lúc 14:25

giúp mink với

 

Bình luận (0)
Yên Lê Thị Xuân
21 tháng 9 lúc 7:30

cái hình tam giác là j v

 

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
21 tháng 9 lúc 7:32

\(\Delta ABC\) có BM là đường trung tuyến

\(\Rightarrow M\) là trung điểm AC  (1)

\(\Delta ABC\) có CN là đường trung tuyến

\(\Rightarrow N\) là trung điểm AB  (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow MN\) là đường trung bình của \(\Delta ABC\)

\(\Rightarrow MN\) // \(BC\) và \(MN=\dfrac{1}{2}.BC\)  (*)

\(\Delta OBC\) có:

E là trung điểm OB

F là trung điểm OC

\(\Rightarrow EF\) là đường trung bình của \(\Delta OBC\)

\(\Rightarrow\) EF // BC và \(EF=\dfrac{1}{2}.BC\)  (**)

Từ (*) và (**) \(\Rightarrow\) MN // EF và MN = EF

Xét tứ giác EFMN có:

MN // EF (cmt)

MN = EF (cmt)

\(\Rightarrow EFMN\) là hình bình hành (tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau)

Bình luận (2)