Những câu hỏi liên quan
Bach Tang Oni
Xem chi tiết
Văn Nam Phạm
Xem chi tiết
Sinphuya Kimito
8 tháng 9 2023 lúc 8:56

1. traditionally

2. fashionable

Bình luận (1)
lekhoi
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 8 2021 lúc 8:15

1 Traditionally

2 enjoyable

3 unfashionable

4 peace

5 modernize

6 religion

Bình luận (0)
Nguyễn Hoài Đức CTVVIP
19 tháng 8 2021 lúc 8:16

traditionally

enjoyable

unfashionable

peace

modernize

religion

Bình luận (0)
Trương Võ Thanh Ngân
Xem chi tiết
Hoaa
24 tháng 4 2019 lúc 19:52

they have to take that french course,...haven't..they

nobody called on the phone,...did they...

As soon as he ........................ a certificate in English, he will apply for a job.

A. would get B. got C. gets D. will get

Traditionally, the Ao dai ........................ by both men and women.

A. frequently wore B. was frequently worn C. was frequently wearing D. has frequently worn

Bình luận (0)
hhhh
Xem chi tiết
Thu Hồng
16 tháng 10 2021 lúc 11:06

local dialect (tiếng địa phương)

Traditionally (1 cách truyền thống)

the noisiest

scarves (những chiếc khăn)

artisan (thợ thủ công)

Bình luận (0)
Cak Aloeloe
Xem chi tiết
Hieu Nguyen Vu Minh
Xem chi tiết
Iceฅʕ•̫͡•ʔฅ
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
22 tháng 10 2021 lúc 18:03

1 optional

2 designers

3 Traditionally

4 famous

5 proud

6 inspiration

Bình luận (0)
Nguyễn Cao Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Cao Đạt
25 tháng 7 2018 lúc 12:49

Mình nhập sai các bạn thông cảm đừng làm.vui

Bình luận (2)