Luyện tập tổng hợp

Hỏi đáp

kocanbiet_8
Xem chi tiết
kocanbiet_8
26 tháng 1 2016 lúc 19:58

Tiếng Anh lớp 8

Dragon
5 tháng 2 2016 lúc 16:06

I/ I was not told what happened
2/ Did you was sent email yesterday by mr. Brown?
3/ what can you be done by me?
4/ The vase was not broken by the boys
 

Nguyễn Diệu Linh
Xem chi tiết
Trần Thùy Dung
27 tháng 1 2016 lúc 11:27

1. The lions are fed by the keepers at 3 pm everyday.

2. If we have a map, we won't get lost.

3. I would rather you delivered the sofa on Friday.

4. What a silly say!

Trần Thị Khánh Linh
12 tháng 2 2016 lúc 12:03

1) The lions are fed by the keepers at 3 p.m yesterday

2) If we had had a map, we wouldn't have got lost

3) I would rather you delivered the sofa on Friday

4) What a silly thing to say!

Tống Thị Anh Thư
3 tháng 4 2017 lúc 8:48

1.The lions are fed at 3pm evryday by the keepers.
2.If we had had a map , we couldn't have got lost.
3.I would rather you delivered the sofa on Friday.
4.What a silly thing to say!

Lưu Thị Tuyết
Xem chi tiết
Lovers
2 tháng 2 2016 lúc 17:31

Why don't you find some interesting exercise and learn them?

Selina Moon
13 tháng 2 2016 lúc 13:09

Master the Key Concepts

Additional Exercises

Explain and Question

Nguyễn Tuấn Việt
31 tháng 1 2016 lúc 16:17

Study well = Clever + Hardworking

Nguyễn Như Ý
31 tháng 1 2016 lúc 19:30

17.B

 

Huyen Nguyen Phan Thao
31 tháng 1 2016 lúc 19:36

17B

18B

Chắc là dzậy wa

bucminhgianroi

cao tran ha thai
31 tháng 1 2016 lúc 22:00

17.bkhocroi

Ntt Hồng
3 tháng 2 2016 lúc 4:59

21.D
22.D
I think.

Nguyễn Khánh Linh
26 tháng 2 2016 lúc 19:27

sách j đx

Zye Đặng
Xem chi tiết
Châu Tiểu Phụng
12 tháng 2 2016 lúc 20:34

jokes

Đặng Thị Thùy Linh
13 tháng 2 2016 lúc 8:56

jokesleuleu

Zye Đặng
13 tháng 2 2016 lúc 8:59

'Hic, sao trên IOE đáp án đúng là again, trên Hellochao đáp án đúng là aloud, ở đây thì jokes nhỉ 

le vi dai
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Việt
17 tháng 2 2016 lúc 21:15

Em lớp 6 nên sai mong mọi người chỉ bảo

1 It's difficult question to understand

2 English is language many students speak

3 Your house will repair tomorrow

4 I don't know

5 He asked me : "Could I borrow your newpaper ?"

6 Nam can be answered those question

Hà Đức Thọ
17 tháng 2 2016 lúc 21:35

1. It 's difficult to understand this question

2. English is spoken by many student in the world

3. Your house will be repaired tomorrow

4. He wants to pass the exam so he studies hard

5. He want to borrow my newspaper

6. Nam will answer those questions

Chó Doppy
Xem chi tiết
Miyaki Vũ
17 tháng 2 2016 lúc 23:28

Cấu trúc câu điều kiện 2 và 3 đây bạn nhé!

3. Cấu trúc câu điều kiện loại II

Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.

Ta sử dụng câu điều kiện loại II để diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc – Công thức , mẫu câu điều kiện loại II : If+S+Ved, S+would+ V

Chú ý trong câu điều kiện loại II, ở mệnh đề “IF” riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.

Ví dụ:

If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.)     <= tôi không thể là chim được

If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó.)     <= hiện tại tôi không có.

4. Cấu trúc câu điều kiện loại III

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.

Ta sử dụng câu điều kiện loại III để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Cấu trúc- Công thức- Mẫu câu điều kiện loại III  : If+S+had+ V(P.P- phân từ hai), S+would+have+V(P.P- Phân từ hai)

Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề if chia ở quá khứ phân từ, còn động từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành (perfect conditional).

Ví dụ:

If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.)

Võ Thị Giang
20 tháng 2 2016 lúc 22:20

2. Cấu trúc câu điều kiện loại I

Câu điều kiện loại 1 còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại.

Ta dùng câu điều kiện loại I để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

Cấu trúc – Công thức- Mẫu câu điều kiện loại I : If+ S+V, S+will+V

Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.

Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh bước vào vườn của tôi, con chó của tôi sẽ cắn anh.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)

3. Cấu trúc câu điều kiện loại II

Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.

Ta sử dụng câu điều kiện loại II để diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc – Công thức , mẫu câu điều kiện loại II : If+S+Ved, S+would+ V

Chú ý trong câu điều kiện loại II, ở mệnh đề “IF” riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.

Ví dụ:

If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.)     <= tôi không thể là chim được

If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó.)     <= hiện tại tôi ko có

4. Cấu trúc câu điều kiện loại III

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.

Ta sử dụng câu điều kiện loại III để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Cấu trúc- Công thức- Mẫu câu điều kiện loại III  : If+S+had+ V(P.P- phân từ hai), S+would+have+V(P.P- Phân từ hai)

Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề if chia ở quá khứ phân từ, còn động từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành (perfect conditional).

Ví dụ câu điều kiện loại 3

If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.)

le vi dai
Xem chi tiết
Miyaki Vũ
17 tháng 2 2016 lúc 23:23

Đề của bạn có chỗ sai, mình sửa lại r nhé! ^..^(Chỗ sai mình gạch chân r nha!)

Đáp án bài nè:

1. Getting to the village is a very interesting journey.

2. We really had an enjoyable day on the beach.

3. My father is a careful driver. He drives carefully.

4. This writer has written many stories for children.

5. The newspaper is published daily. You can get it everyday.

hahaĐáp án bài đây nha!!!!

Minh Tâm
21 tháng 2 2016 lúc 9:03

1. Interesting

2. Ejoyable

3. Carefully

4. Writer

5. Daily

ha!!!

Lê Thị Hải Yến
Xem chi tiết
Chó Doppy
26 tháng 3 2016 lúc 1:45

This work is being did (by people)now

Nam
18 tháng 2 2016 lúc 22:22

This work is being did by people now

Chó Doppy
19 tháng 2 2016 lúc 21:06

This work is being did by people now