Những câu hỏi liên quan
Thư Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 tháng 9 2021 lúc 19:32

a: Ta có: \(2x\left(3x-1\right)-\left(x-3\right)\left(6x+2\right)\)

\(=6x^2-2x-6x^2-2x+18x+6\)

=14x+6

b: Ta có: \(\left(2x-3\right)^2-\left(2x+1\right)\left(2x-1\right)+3\left(2x-3\right)\)

\(=4x^2-12x+9-4x^2+1+6x-9\)

\(=-6x+1\)

c: Ta có: \(\left(x+y-1\right)^2-2\left(x+y-1\right)\left(x+y\right)+\left(x+y\right)^2\)

\(=\left(x+y-1-x-y\right)^2\)

=1

Bình luận (0)
Lấp La Lấp Lánh
4 tháng 9 2021 lúc 19:33

a) \(2x\left(3x-1\right)-\left(x-3\right)\left(6x+2\right)=6x^2-2x-6x^2-2x+18x+6=14x+6\)

b) \(\left(2x-3\right)^2-\left(1+2x\right)\left(2x-1\right)+3\left(2x-3\right)=4x^2-12x+9-4x^2+1+6x-9=-6x+1\)

c) \(\left(x+y-1\right)^2-2\left(x+y-1\right)\left(x+y\right)+\left(x+y\right)^2=\left(x+y-1-x-y\right)^2=\left(-1\right)^2=1\)

Bình luận (0)
Nguyenngocdiem
Xem chi tiết
YangSu
29 tháng 6 2023 lúc 13:38

\(1,\left(x+y\right)^2-\left(x-y\right)^2=\left[\left(x+y\right)-\left(x-y\right)\right]\left[\left(x+y\right)+\left(x-y\right)\right]=\left(x+y-x+y\right)\left(x+y+x-y\right)=2y.2x=4xy\)

\(2,\left(x+y\right)^3-\left(x-y\right)^3-2y^3\)

\(=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3-x^3+3x^2y-3xy^2+y^3-2y^3\)

\(=6x^2y\)

\(3,\left(x+y\right)^2-2\left(x+y\right)\left(x-y\right)+\left(x-y\right)^2\\ =\left[\left(x+y\right)-\left(x-y\right)\right]^2\\ =\left(x+y-x+y\right)^2\\ =4y^2\)

\(4,\left(2x+3\right)^2-2\left(2x+3\right)\left(2x+5\right)+\left(2x+5\right)^2\\ =\left[\left(2x+3\right)-\left(2x+5\right)\right]^2\\ =\left(2x+3-2x-5\right)^2\\ =\left(-2\right)^2\\ =4\)

\(5,9^8.2^8-\left(18^4+1\right)\left(18^4-1\right)\\ =18^8-\left[\left(18^4\right)^2-1\right]\\ =18^8-18^8+1\\ =1\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
29 tháng 6 2023 lúc 13:28

1: =x^2+2xy+y^2-x^2+2xy-y^2=4xy

2: =x^3+3x^2y+3xy^2+y^3-x^3+3x^2y-3xy^2+y^3-2y^3

=6x^2y

3: =(x+y-x+y)^2=(2y)^2=4y^2

4: =(2x+3-2x-5)^2=(-2)^2=4

5: =18^8-18^8+1=1

Bình luận (0)
Kii
Xem chi tiết
Chill Lofi
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Tú
12 tháng 12 2020 lúc 15:39

a, \(\frac{x^2}{x+1}+\frac{2x}{x^2-1}+\frac{1}{x+1}+1\)

\(=\frac{x^2\left(x-1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}-\frac{2x}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}+\frac{x-1}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}+\frac{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{x^3-x^2-2x+x-1-x^2-1}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x^3-2x^2-x-2}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ngọc Thúy Đặng
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 8 2023 lúc 22:10

a: =2x^3-3x-5x^3-x^2-x^2

=-3x^3-2x^2-3x

b: =2(x^2+x-6)+x^2-4x+4+x^2+6x+9

=2x^2+2x-12+2x^2+2x+13

=4x^2+4x+1

d: =4x^2-9-x^2-10x-25-x^2-x+2

=2x^2-11x-32

Bình luận (0)
trần hải bách
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 8 2021 lúc 0:55

\(\dfrac{4x^2\left(y+z\right)^5}{2x\left(y+z\right)^3}=2x\left(y+z\right)^2\)

Bình luận (0)
ngobanguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Huy Tú
14 tháng 12 2020 lúc 18:45

a, \(x^3+2x^2+x-xy=x\left(x^2+2x+1-y\right)\)

\(=x\left[\left(x+1\right)^2-y\right]\)

b, \(x^3-y^3+2x^2-2y^2=\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)+2\left(x^2-y^2\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)+2\left(x-y\right)\left(x+y\right)\)

\(=\left(x-y\right)\left[\left(x^2+xy+y^2\right)+2\left(x+y\right)\right]\)

\(=\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2+2x+2y\right)\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phương Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 10 2021 lúc 20:41

\(2x\left(x^2-7x-3\right)=2x^3-14x-6x\)

\(4xy^2\left(-2x^3+y^2-7xy\right)=-8x^4y^2+4xy^5-28x^2y^3\)

Bình luận (1)
Jenny phạm
Xem chi tiết
Natsu Dragneel Monster E...
Xem chi tiết