Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 133
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (4)

Rin Sói
ngọc hân
Lusie Đỗ

Đang theo dõi (0)


Kii

Chủ đề:

Ôn tập cuối năm phần số học

Câu hỏi:

B8: Cho khu vườn hình chữ nhật có chu vi 82m, chiều dài hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích khu vườn B9: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 100, nếu tăng số thứ nhất lên hai lần và cộng vào số thứ hai 5 đơn vị thì số thứ nhất gấp năm lần số thứ hai B10: Tìm hai số biết tổng của chúng là 63, hiệu của chúng là 9. B11: Hai xe khởi hành cùng một lúc, tại hai điểm A và B cách nhau 10km và sau 1 giờ thì gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10km/h B12: Lúc 7 giờ sáng một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, cách nhau 36km, rồi ngay lập tức quay trở về và đến A lúc 11 giờ 30'. Tính vận tốc của ca nô khi xuôi dòng, biết rằng vận tốc nước chảy là 6km. B13: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h. Đến B người đó làm việc trong một giờ rồi quay về A với vận tốc 24km/h. Biết thời gian tổng cộng cả đi lẫn về hết 5 giờ 30 phút (kể cả thời gian làm việc tại B). Tính quãng đường AB B15: Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu đổi chỗ hai chữ số ấy cho nhau thì ta được một số lớn hơn số ban đầu là 27. Tìm số ban đầu B16: Ba bạn Thắng, Bình, Minh rủ nhau đi mua táo, về nhà mỗi bạn nhận 1/3 số táo và mỗi người ăn mất 4 quả, sau đó họ đền lại và thấy số táo còn lại của ba người đúng bằng số táo của mỗi người chưa ăn. Tính số táo đã mua B17: Một tàu đánh cá dự định trung bình mỗi ngày bắt được 3 tấn cá. Nhưng thực tế mỗi ngày bắt thêm được 0,8 tấn nên chẳng những hoàn thành sớm 2 ngày mà còn bắt thêm được 2 tấn cám Hỏi mức cá dự định bắt theo kế hoạch là bao nhiêu? B18: Hai kho chứa 450 tấn hàng. Nếu chuyển 50 tấn từ kho I sang kho II thì số hàng ở kho I bằng 5/4 số hàng ở kho II. Tính số hàng mỗi kho