Những câu hỏi liên quan
Như Quỳnh Lê
Xem chi tiết
Tô Hà Thu
27 tháng 9 2021 lúc 13:42

C

A

Bình luận (0)
Huỳnh Hoàng anh
27 tháng 9 2021 lúc 14:30

c

A

Bình luận (0)
Khôi Nguyênx
27 tháng 9 2021 lúc 19:56

1.  B, does/was 

2.  C, is/was

Bình luận (0)
Lê Xuân Lâm
Xem chi tiết
Hồ Thị Thu Trinh_HD
5 tháng 4 2021 lúc 21:39

That's exactly what it will come .

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trieu La Hoa Binh
Xem chi tiết
Trieu La Hoa Binh
11 tháng 10 2020 lúc 16:01

help me

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
:))))
11 tháng 10 2020 lúc 16:17

1. My name is ...

2. I ... years old.

3. Today is October 11\(th\).

4. Tomorrow is October 12\(^{^{th}^{ }}\)

5. Today is world Science Day for Peace and Development.

6. I go to school.

7. My birthday is ...      

8. I'm from ...                ( VD : Vietnam )

9. My nationnality is ... ( VD : Vietnamese )

10. I can ...                   ( VD : skipping )

11. Yes, I do.            

Điền thông tin vào phần ... là OK.

Học tốt !

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trang Đẹp Try
11 tháng 10 2020 lúc 16:25

1.My name is Trang

2.I am eleven years old

3.Today is the normal day

4.tomorroe is the Twelve

5.today is the 11th

6.i go to the school

7.January 23 is my birthday

8.I from Ha Noi

9.i am Vietnamese nationality

10.i can be human :)))

11.yes

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Khánh Đào Duy
Xem chi tiết
qlamm
27 tháng 12 2021 lúc 15:49

b

Bình luận (0)
người bán muối cho thần...
27 tháng 12 2021 lúc 15:49

C

Bình luận (0)
Hana
27 tháng 12 2021 lúc 15:54

Câu B

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
mạc đăng khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Thảo
31 tháng 12 2021 lúc 14:43

D

 

Bình luận (0)
Sunn
31 tháng 12 2021 lúc 14:43

D

Bình luận (0)
qlamm
31 tháng 12 2021 lúc 14:43

d

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Thảo
Xem chi tiết
MiNe
7 tháng 9 2020 lúc 13:08

When is your mother birthday ??

My mother birthday is 31/1

What is the date today ?

Today is 7/9
 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Thị Mai Anh
7 tháng 9 2020 lúc 15:02

My mother birthday is 12/2

Today is 7/9

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Her birthday is on the twelve of February

Today is the seventh of September

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Châu Ngọc Minh Việt
Xem chi tiết
Thiên
22 tháng 12 2019 lúc 17:07

Today is Sunday.

thi chưa, nêu chưa thì

thi tốt

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Shiro senpai
22 tháng 12 2019 lúc 17:08

"today"is from monday to sunday

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Thị Phương Dung
22 tháng 12 2019 lúc 21:06

Today is Sunday

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa