Hoang Truong
13 tháng 5 2019 lúc 22:10

Ý thức bảo vệ môi trường của Nga rất kém

Em sẽ khuyên bạn đừng bao giờ vứt rác bừa bãi vì nó sẽ làm ô nhiễm môi trường sống của chúng ta

CHÚC BẠN LÀM TỐT

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN