Nguyễn Minh Nhật
Xem chi tiết
Alice
Xem chi tiết
Quynh Nhu 666
24 tháng 10 2018 lúc 20:46

*Câu 1: -Công dụng bản vẽ chi tiết: Thể hiện hình dạng, kích thước và yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.
-Công dụng bản vẽ nhà: Là một loại bản vẽ xây dựng thường được dùng, gồm các hình biểu diễn và các số liệu xác định hình dạng, kích thước, cấu tạo ngôi nhà; được dùng trong thiết kế, thi công xây dựng nhà.
-Công dụng bản vẽ lắp: tái hiện kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẫm.
*Câu 2: -Trình tự đọc bản vẽ lắp:+Khung tên
+Bảng kê
+Hình biểu diễn
+Kích thước
+Phân tích chi tiết
+Tổng hợp
-Quy ước vẽ ren: +Ren nhìn thấy: *Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm.
*Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và cong chân ren chỉ vẽ 3/4 vòng.

+Ren bị che khuất: *Các đường đỉnh ren, đường chân ren và đường giới hạn ren đều vẽ bằng nét đứt.

Bình luận (0)
23. Bùi Nguyễn Bảo Nam 8...
Xem chi tiết
Dương Tiễn
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
22 tháng 12 2016 lúc 17:46

Câu 5:

ước vẽ ren:
1. ren nhìn thấy:
- đường đỉnh ren và đường giới hạn vẽ bàng nét liền đậm.
- đường chân ren vẽ bàng nét liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ 3/4 vòng.
2. ren bị che khuất:
các đường đỉnh ren, đường chân ren và đường giới hạn ren đều vẽ bằng net đứt.
các loại ren thường gặp: ren hệ mét, ren hình thang, ren vuông...

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
22 tháng 12 2016 lúc 17:48

Câu 1:

Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất:
- Bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện thông tin dùng trong đời sống và sản xuất
- Bản vẽ kĩ thuật là các thông tin kĩ thuật được trình bày theo các quy tắc thống nhất.
- Trong sản xuất, bản vẽ kĩ thuật được dùng để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, thi công. Muốn làm ra một sản phẩm nào đó thì ta phải dựa vào bản vẽ kĩ thuật, để từ đó có thể sản xuất ra một sản phẩm có kích thước chính xác.
Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống:
- Trong đời sống, bản vẽ kĩ thuật giúp người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm một cách hiệu quả và an toàn.
Vậy nên bản vẽ kỹ thuật được xem là một phương tiện thông tin gắn liền mối quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Bình luận (0)
An Nguyễn
13 tháng 3 2017 lúc 19:58

Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất:
Câu 1:

- Bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện thông tin dùng trong đời sống và sản xuất
- Bản vẽ kĩ thuật là các thông tin kĩ thuật được trình bày theo các quy tắc thống nhất.
- Trong sản xuất, bản vẽ kĩ thuật được dùng để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, thi công. Muốn làm ra một sản phẩm nào đó thì ta phải dựa vào bản vẽ kĩ thuật, để từ đó có thể sản xuất ra một sản phẩm có kích thước chính xác.
Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống:
- Trong đời sống, bản vẽ kĩ thuật giúp người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm một cách hiệu quả và an toàn.
Vậy nên bản vẽ kỹ thuật được xem là một phương tiện thông tin gắn liền mối quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Bình luận (0)
KhanhNLS
Xem chi tiết
neumotngayanhbienmat
14 tháng 12 2022 lúc 20:40

ơ chết nhầm

 

Bình luận (0)
neumotngayanhbienmat
14 tháng 12 2022 lúc 20:42

*Bản vẽ chi tiết:

- Trình tự đọc:

+ Khung tên

+ Hình biểu diễn

+ Kích thước

+ Yêu cầu kĩ thuật

+ Tổng hợp

Bình luận (0)
neumotngayanhbienmat
14 tháng 12 2022 lúc 20:44

* Bản vẽ lắp:

- Trình tự đọc:

+ Khung tên

+ Bảng kê

+ Hình biểu diễn

+ Kích thước

+ Phân tích chi tiết

+ Tổng hợp

Bình luận (0)
TRẦN THỊ THU YÊN
Xem chi tiết
Hoàng Anh Vũ
Xem chi tiết
Chanh Xanh
13 tháng 12 2021 lúc 19:42

Tham khaoe

*trình tự đọc bản vẽ chi tiết
- Gồm 5 bước:
1. Khung tên.
2. Hình biểu diễn.
3. Kích thước.
4. Yêu cầu kĩ thuật.
5. Tổng hợp.
Tên gọi chi tiết : ống lót.
Vật liệu: thép
Tỉ lệ: 1:1
-Tên gọi hình chiếu: hình chiếu cạnh
-Vị trí hình cắt: cắt ở vị trí hình chiếu đứng.
-Kích thước chung của chi tiết: þ28mm,30mm.
-Kích thước các phần của chi tiết: Đường kính ngoài þ18mm, đường kính lỗ þ16mm, chiều dài 30mm.
-Gia công: làm tù cạnh
-Xử lí bề mặt: mạ kẽm.
+Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết: ống hình trụ tròn.
+ Công dụng của chi tiết dùng để lót giữa các chi tiết.
*Trình tự đọc bản vẽ lắp:
- Khung tên
- Bảng kê
- Hình biểu diễn
- Kích thước
- Phân tích chi tiết
- Tổng hợp
*Trình tự đọc bản vẽ nhà
B1: Đọc nội dung ghi trong khung tên.
B2: Phân tích hình biểu diễn (Để biết cách bố các phòng, vị trí các bộ phận của ngôi nhà).
B3: Phân tích và xác định kích thước của ngôi nhà (Kích thước chung, kích thước từng bộ phận của ngôi nhà).

 


B4: Xác định các bộ phận của ngôi nhà (Số phòng, số cửa đi, số cửa sổ và các bộ phận khác).
Để bổ sung cho bản vẽ nhà, người ta thường dùng hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà.

*trình tự đọc bản vẽ chi tiết
- Gồm 5 bước:
1. Khung tên.
2. Hình biểu diễn.
3. Kích thước.
4. Yêu cầu kĩ thuật.
5. Tổng hợp.
Tên gọi chi tiết : ống lót.
Vật liệu: thép
Tỉ lệ: 1:1
-Tên gọi hình chiếu: hình chiếu cạnh
-Vị trí hình cắt: cắt ở vị trí hình chiếu đứng.
-Kích thước chung của chi tiết: þ28mm,30mm.
-Kích thước các phần của chi tiết: Đường kính ngoài þ18mm, đường kính lỗ þ16mm, chiều dài 30mm.
-Gia công: làm tù cạnh
-Xử lí bề mặt: mạ kẽm.
+Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết: ống hình trụ tròn.
+ Công dụng của chi tiết dùng để lót giữa các chi tiết.
*Trình tự đọc bản vẽ lắp:
- Khung tên
- Bảng kê
- Hình biểu diễn
- Kích thước
- Phân tích chi tiết
- Tổng hợp
*Trình tự đọc bản vẽ nhà
B1: Đọc nội dung ghi trong khung tên.
B2: Phân tích hình biểu diễn (Để biết cách bố các phòng, vị trí các bộ phận của ngôi nhà).
B3: Phân tích và xác định kích thước của ngôi nhà (Kích thước chung, kích thước từng bộ phận của ngôi nhà).

 


B4: Xác định các bộ phận của ngôi nhà (Số phòng, số cửa đi, số cửa sổ và các bộ phận khác).
Để bổ sung cho bản vẽ nhà, người ta thường dùng hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà.

Bình luận (0)
Leonor
13 tháng 12 2021 lúc 19:43

Tham khảo!

*Bản vẽ chi tiết:

- Nội dung:

+ Bản vẽ chi tiết là bản vẽ bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định chi tiết đó

- Trình tự đọc:

+ Khung tên

+ Hình biểu diễn

+ Kích thước

+ Yêu cầu kĩ thuật

+ Tổng hợp

* Bản vẽ lắp:

- Nội dung:

+ Hình biểu diễn: gồm các hình chiếu, hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu, vị trí chi tiết máy

+ Kích thước: kích thước chung, kích thước lắp các chi tiết

+ Bảng kê: số thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng, vật liệu

+ Khung tên: tên sản phẩm, tỉ lệ

- Trình tự đọc:

+ Khung tên

+ Bảng kê

+ Hình biểu diễn

+ Kích thước

+ Phân tích chi tiết

+ Tổng hợp

*Bản vẽ nhà:

- Nội dung:

+ Mặt bằng: là hình cắt mặt bằng của ngôi nhà, nhằm diễn tả vị trí, kích thước, các tường, vách, cửa đi, cửa sổ, các thiết bị, đồ đạc . . . Mặt bằng là hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà

+ Mặt đứng: là hình chiếu cuông góc với các mặt ngoài của ngôi nhà lên mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh, nhằm biểu diễn hình dạng bên ngoài gồm có mặt chính, mặt bên

- Mặt cắt: là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh, nằm biểu diễn các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều cao

- Trình tự đọc:

+ Khung tên

+ Hình biểu diễn

+ Kích thước

+ Các bộ phận

Bình luận (0)
neumotngayanhbienmat
14 tháng 12 2022 lúc 20:48

* Bản vẽ lắp:

Khung tên

Bảng kê

Hình biểu diễn

Kích thước

Phân tích chi tiết

Tổng hợp

*Bản vẽ chi tiết:

Khung tên

Hình biểu diễn

Kích thước

Yêu cầu kĩ thuật

Tổng hợp

*Bản vẽ nhà:

Khung tên

Hình biểu diễn

Kích thước

Các bộ phận của ngôi nhà

Bình luận (0)
Nho nekkk
Xem chi tiết
chuche
18 tháng 12 2021 lúc 14:50

C1:Tk:

- Hình nhận được trên mặt phẳng gọi là hình chiếu.

- Hình chiếu đứng : chiếu từ trước tới.

- Hình chiếu bằng : chiếu từ trên xuống.

- Hình chiếu cạnh : chiếu từ trái sang.

Bình luận (2)
chuche
18 tháng 12 2021 lúc 14:51

C2:Tk

 

Nêu qui ước vẽ ren nhìn thấy (ren ngoài) và ren bị che khuất Lời giải tham khảo: Ren ngoài (ren trục) - Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm - Đường chân ren được vẻ bằng nét liền mảnh.Vòng tròn chân ren chỉ vẽ ¾ vòng.  
Bình luận (0)
chuche
18 tháng 12 2021 lúc 14:54

C3:TK:

 

I. Nội dung của bản vẽ lắp 1. Công dụng: Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng,kết cấu của một sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết. Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.

  C4:Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí? Tính công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất? – Tính chất cơ học: Tính cứng, tính dẻo, tính bền,… – Tính chất vật lí: Nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, khối lượng riêng,…  

 

c6:Lời giải: - Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) và các số liệu xác định hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà. - Mặt đứng đặt ở góc trên cùng bên trái của bản vẽ, mặt cắt được đặt ở phía bên phải mặt đứng và mặt bằng được đặt ở dưới mặt đứng.  

 

C8:Nguyên lí làm việc của cơ cấu tay quay - con trượt: Khi tay quay 1 quay quanh trục A, đầu B của thanh truyền chuyển động tròn, làm cho con trượt 3 chuyển động tịnh tiến qua lại trên giá đỡ 4. Nhờ đó chuyển động quay của tay quay được biến thành chuyển động tịnh tiến qua lại của con trượt.  

Bình luận (1)
Tùng Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Tuyết Trân
Xem chi tiết