Những câu hỏi liên quan
Trần Thị Ngọc Lan
Xem chi tiết
Li An Li An ruler of hel...
8 tháng 3 2022 lúc 19:46

Bài 1

Từ ghép tổng hợp: bạn hữu,  anh em , anh chị, ruột thịt, hoà thuận, thương yêu.

Từ ghép phân loại: Bạn học, bạn đường, bạn đời,  anh cả, em út, chị dâu, anh rể.

Bài 2

“Gió nâng tiếng hát chói chang
Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời
Tay nhè nhẹ chút, người ơi
Trông đôi hạt rụng hạt rơi xót lòng.
Mảnh sân trăng lúa chất đầy
Vàng tuôn trong tiếng máy quay xập xình
Nắng già hạt gạo thơm ngon
Bưng lưng cơm trắng nắng còn thơm tho.”

chói chang là từ láy âm đầu.

long lanh là từ láy âm đầu.

nhè nhẹ là từ láy toàn bộ.

xập xình là từ láy âm đầu.

thơm tho là từ láy âm đầu.

Bình luận (0)
TV Cuber
8 tháng 3 2022 lúc 19:48

câu 1

Từ ghép tổng hợp: bạn hữu,  anh em , anh chị, ruột thịt, hoà thuận, thương yêu.

Từ ghép phân loại: Bạn học, bạn đường, bạn đời,  anh cả, em út, chị dâu, anh rể.

câu 2

“Gió nâng tiếng hát chói chang
Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời
Tay nhè nhẹ chút, người ơi
Trông đôi hạt rụng hạt rơi xót lòng.
Mảnh sân trăng lúa chất đầy
Vàng tuôn trong tiếng máy quay xập xình
Nắng già hạt gạo thơm ngon
Bưng lưng cơm trắng nắng còn thơm tho.”

chói chang,long lanh là từ láy âm đầu.

nhè nhẹ là từ láy toàn bộ.

xập xình,thơm tho là từ láy âm đầu.

 

Bình luận (0)
Lê Phạm Phương Trang
8 tháng 3 2022 lúc 19:53

1.Từ ghép tổng hợp: anh em, hòa thuận, thương yêu, ruột thịt

  Từ ghép phân loại: bạn học, bạn hữu, bạn đường, bạn đời,anh cả, em út, chị dâu, anh rể.

2. Các từ láy là: chói chang,long lanh, nhè nhẹ , xập xình, bưng lưng, thơm tho

+ Láy bộ phận: chói chang, xập xình , long lanh, thơm tho

+ Láy toàn bộ: nhè nhẹ, bưng lưng

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Diệp
Xem chi tiết
ninja(team GP)
12 tháng 9 2020 lúc 12:57

Từ ghép tổng hợp: bạn hữu,  anh em , anh chị, ruột thịt, hoà thuận, thương yêu.

Từ ghép phân loại: Bạn học, bạn đường, bạn đời,  anh cả, em út, chị dâu, anh rể.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Quỳnh Chi
13 tháng 9 2020 lúc 19:58

Các từ ghép tổng hợp là:Bạn học, bạn hữu, anh em, anh em, ruột thịt, hoà thuận, thương yêu.

Các từ ghép phân loại là:Bạn đường, bạn đời, anh cả, em út, chị dâu,  anh rể

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ngô Hà Tuấn Anh
5 tháng 11 2021 lúc 19:21
Viết đoạn văn tả cánh đồng
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Binh Thanh
Xem chi tiết
Binh Thanh
3 tháng 10 2021 lúc 17:26

mình cảm ơn bạn đã trả lời

Bình luận (0)
dâu cute
3 tháng 10 2021 lúc 17:49

ghép tổng hợp : anh em, anh chị, hòa thuận, thương yêu, ruột thịt.

ghép phân loại : bạn học, bạn hữu, bạn đường, bạn đời, anh cả, em út, chị dâu, anh rể

nếu sai mong bạn thông cảm ^^

Bình luận (1)
Milly BLINK ARMY 97
3 tháng 10 2021 lúc 17:49

- Từ ghép tổng hợp: bạn hữu,  anh em , anh chị, ruột thịt, hoà thuận, thương yêu.

- Từ ghép phân loại: Bạn học, bạn đường, bạn đời,  anh cả, em út, chị dâu, anh rể

Bình luận (1)
BTS BangTan
Xem chi tiết
Ami ( Changgg_Phạm)
12 tháng 8 2018 lúc 8:33

TH : bn hok , anh e , anh chị , ruột thịt ,  thương yêu , vui buồn , hòa thuận 

PL : bn đường , bn đời, anh cả , e út , vui mắt , bn hữu

Bình luận (0)
Ngô Hà Tuấn Anh
5 tháng 11 2021 lúc 19:20
Viết đoạn văn miêu tả cánh đồng
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Bùi Thùy Anh
Xem chi tiết
vũ thị mai phương
Xem chi tiết
I don
25 tháng 6 2018 lúc 22:13

- Từ ghép tổng hợp: anh em, anh chị, ruột thịt, hòa thuận, thương yêu, gắn bó

- Từ ghép phân loại: bạn học, bạn hữu, bạn đường, anh cả, em út, bạn bè, bao dung

#

Bình luận (0)
vũ thị mai phương
26 tháng 6 2018 lúc 12:38

Bạn ơi thiếu bạn đời nhé

Bình luận (0)
nguyễn mai hương
Xem chi tiết
68-18 Truong Tu Nhu
Xem chi tiết
68-18 Truong Tu Nhu
Xem chi tiết