Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cần Thơ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 2606
Điểm GP 386
Điểm SP 3185

Người theo dõi (64)

Thảo My
Thảo My
Hoàng Lê Minh
Hoàng Hải Yến

Đang theo dõi (4)

Thu Hồng
POP POP
Đỗ Quyên