Những câu hỏi liên quan
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Cao Minh Tâm
5 tháng 6 2018 lúc 4:58
k m 2 h m 2 d a m 2 m 2 d m 2 c...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Ngô Tiến Minh
10 tháng 11 2021 lúc 21:56

nbbvbbv

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nhàn
Xem chi tiết
Sooya
8 tháng 12 2017 lúc 21:54

7,6 hm2 = ..... dam2

0,17 dam2 = ...... m2

8,9 hm2 = ..... dam2

0,21 hm2 = ..21.... dam2

15,2 m2 = ...1520.. dm2

1,107 dm2 = ...11070.. mm2

0,321 dm2 = ..32,1... cm2

1,9 m2 = ...190.. dm2

0,821 km2 = ...8210... dam2

Bình luận (0)
phạm ngọc anh thư
Xem chi tiết
Anime boy
3 tháng 4 2016 lúc 21:26

Bạn tự là đi.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Hiền
3 tháng 4 2016 lúc 21:31

bạn tự làm đi , dài lắm

Bình luận (0)
Ngọ Huy Hoàng
9 tháng 11 2021 lúc 19:18

TỰ LÀM ĐI DÀI LẮM

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
vy
Xem chi tiết
Ngọ Huy Hoàng
9 tháng 11 2021 lúc 19:18

TỰ LÀM ĐI DÀI LẮM

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Phương Thảo
18 tháng 11 2021 lúc 15:15

Cho hỏi là 236901=.................m2.................dm2 vậy ạ

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
VY
Xem chi tiết
Phương Uyên
3 tháng 4 2017 lúc 10:54

a) 6km2 23456m2 = 6km2 23hm2 45dam2 6m2 = 6,23456km2

b) 5km2 246dam2 = 5km2 24hm2 6dam2 = 5,246km2

c) 57932cm2 = 5m2 79dm2 32cm2 = 5,7932m2

d) 5,405m2 = 5m2 40dm2 5 cm2 = 54050cm2 = 540,5dm2

Bình luận (0)
hung
3 tháng 4 2018 lúc 8:21

=58384=757467=4867464u86

Bình luận (0)
Dang An
13 tháng 4 lúc 20:04

rảnh lắm ak :)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ngô Nhật Trang
Xem chi tiết
Ngô Nhật Trang
28 tháng 3 2016 lúc 21:02

tra lời hộ mk đi mà >.< hu hu

Bình luận (0)
super posche
2 tháng 4 2017 lúc 9:57

còn laau

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Quân.
3 tháng 11 2021 lúc 11:46

dài quá ai mà trả lờ được

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Kudo Shiho
Xem chi tiết
Đức Phạm
3 tháng 4 2017 lúc 17:50

1m2 = 100dm2 = 10000cm2 = 1000000 mm2

1km2 = 100ha = 1000000 m2

5m2 = 0,0005 hm2 = 0,0005 ha

6,8km2 = 680ha

7ha = 0,07 km2

Bình luận (0)
sakura
3 tháng 4 2017 lúc 17:50

1m2 = 100dm2 = 10000 cm2 = 1000000mm2

1km2 = 100ha = 1000000 m2

5m2 = 0,0005hm2 = 0,0005 ha

6,8km2 = 680 ha

7ha = 0,07km2

Bình luận (0)
nguyen thi trang
3 tháng 4 2017 lúc 17:53

1m2=100dm2=10000cm2=1000000mm2    ,

1km2=100ha=10000m2  ,

5m2=0,0005ha ,

6,8km2=680ha ,

7ha=0,07km2

mik nha

7ha

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Tâm Như
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Quốc An
7 tháng 11 2021 lúc 19:34

20 dam=?hc

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
ɣ/ղ✿ʑคภg✿♄ồ‿
7 tháng 11 2021 lúc 19:40

a)\(\frac{2}{5}dam^2=40m^2\)

\(\frac{3}{4}hm^2=7500m^2\)

\(\frac{5}{8}km^2=625000m^2\)

b)\(\frac{2}{5}m^2=40dm^2\)

\(\frac{3}{4}m^2=7500cm^2\)

\(\frac{5}{8}m^2=625000mm^2\)

#Y/n

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
xu zianghồ2011^^
Xem chi tiết
nguyễn thị hương giang
15 tháng 10 2021 lúc 19:00
a) \(5m25cm=525cm\)    \(11g=\dfrac{11}{1000}kg\)    \(3256m=3km256m\)    \(7365g=7kg365g\)    \(2cm^2=200mm^2\)b) \(3m^2495cm^2=30495cm^2\)    \(15000hm^2=150km^2\)    \(35160m^2=3hm^25160m^2\)    \(5m^26dm^2=506dm^2\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
xu zianghồ2011^^
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 10 2021 lúc 22:39

a: 5m25cm=525cm

11g=0,011kg

3256m=3km256m

7365g=7kg365g

\(2cm^2=200mm^2\)

Bình luận (0)