Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 12
Điểm SP 9

Người theo dõi (3)

kudo shinichi
Ori
Ori
Trần Uyển Nhi

Đang theo dõi (3)

kudo shinichi
syaoran li
Ori
Ori