Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 150
Điểm GP 31
Điểm SP 161

Người theo dõi (31)

tranthituyet7g
lê huân
Phương Thảo

Đang theo dõi (3)

SC__@
syaoran li
Ori
Ori