Những câu hỏi liên quan
Hoàng Thảo Nguyên
29 tháng 1 lúc 16:05

bài 1

a)-7105-(155-7105)+355
 =-7105 -155 +7105 +355
 =(-7105 + 7105)+(-155 + 355)

 =0 + 200

=200
 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Thảo Nguyên
29 tháng 1 lúc 16:08

b)(35−815)−(795−65)b)(35-815)-(795-65)

=−780−730=-780-730

=−1510

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Thảo Nguyên
29 tháng 1 lúc 16:12

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
công chúa xinh xắn
31 tháng 12 2016 lúc 16:44

Bài 5 :\(a,\left(8576-535\right)-8576\)

\(=8576-535-8576\)

\(=\left(8576-8576\right)-535\)

\(=0-535\)

\(=-535\)

\(b,\left(-7105\right)-\left(155-7105\right)\)

\(=-7105-155+7105\)

\(=\left(-7105+7105\right)-155\)

\(=0-155\)

\(=-155\)

\(c,8715+\left(1345+8715\right)\)

\(=8715+1345+8715\)

\(=8715\times2+1345\)

\(=17430+1345\)

\(=18775\)

\(d,\left(35-815\right)-\left(795-65\right)\)

\(=35-815-795+65\)

\(=\left(35+65\right)-\left(815+795\right)\)

\(=100-1610\)

\(=-1510\)

Bài 6 : \(a,25-\left(30+x\right)=x-\left(27-8\right)\)

                    \(25-30-x=x-19\)

                              \(-x-x=-19-25+30\)

                                    \(-2x=-14\)

                                          \(x=7\)

\(b,\left(x-2\right)-15=\left(20-7\right)-\left(18+x\right)\)

         \(x-2-15=13-18-x\)

                    \(x+x=13-18+2+15\)

                          \(2x=12\)

                             \(x=6\)

Bình luận (0)
Nguyen Thu Ha
9 tháng 11 2016 lúc 5:16

1. a, (8576 + (-536)) - 8576

= 8576 - 536 - 8576

= -536

b, (-7105) - (155 - 7105)

= -7105 - 155 + 7105

= -155

c,-8715+ (1345 + 8715)

= -8715 + 1345 + 8715

= 1345

d,(35 - 815) - (795 - 65)

= 35 - 815 - 795 + 65

= ( 35 + 65 ) + (-815 - 795)

= 100 - 1610

= -1510

e,f, bạn làm tương tự nhé!

Bài 2:a, / a - 2/ = 0

       a - 2 = 0

       a = 2

b, bạn ghi sai đề rồi

Bình luận (0)
Dương
17 tháng 6 2018 lúc 16:05

\(a)-7105-\left(155-7105\right)\)

\(=-7105-155+7105\)

\(=-7260+7105\)

\(=-155\)

\(b)35+75+\left(345-35-75\right)\)

\(=35+75+345-35-75\)

\(=110+345-35-75\)

\(=455-35-75\)

\(=420-75\)

\(=345\)

\(c)\left(2002-79+15\right)-\left(-79+15\right)\)

\(=2002-79+15+79+15\)

\(=1923+15+79+15\)

\(=1938+79+15\)

\(=2017+15\)

\(=2032\)

\(d)-\left(515-80+891\right)-\left(2003+80-91\right)\)

\(=-515-80+891-2003-80+91\)

\(=-595+891-2003-80+91\)

\(=296-2003-80+91\)

\(=-1707-80+91\)

\(=-1787+91\)

\(=-1696\)

Bình luận (0)
linh phạm
12 tháng 8 2021 lúc 21:05

\(a.\left(35-815\right)-\left(795-65\right)\\ =35-815-795+65\\ =\left(35+65\right)-\left(815+795\right)\\ =100-1610=-1510\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
12 tháng 8 2021 lúc 21:08

Bài 2: 

a: Ta có: \(\left(35-815\right)-\left(795-65\right)\)

\(=35-815-795+65\)

\(=100-1600\)

=-1500

b: Ta có: \(5-197-2015-2015\)

\(=-2010-2212\)

=-4222

c: Ta có: \(1259-1409-12+1259+1409\)

\(=2518-12\)

=2506

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 tháng 1 2021 lúc 10:45

a) Ta có: \(4567+1234-4567-\left(-66\right)\)

\(=4567-4567+1234+66\)

\(=1234+66=1300\)

b) Ta có: \(2004-15+54-2004-54\)

\(=\left(2004-2004\right)+\left(54-54\right)-15\)

\(=0+0-15\)

\(=-15\)

c) Ta có: \(-45789-357-45789+57\)

\(=-91578-300=-91878\)

Bình luận (0)
Vi Lê Bình Phương
9 tháng 7 2017 lúc 15:43

bạn phá ngoặc ra và nhớ là nếu trước dấu () là - thì đổi dấu bên trong ngoặc, còn + thì giữ nguyên đầu trong ()

VD: a. (8576-535)-8576= 8576-535-8576=-535

Bình luận (0)
Hải Ngân
9 tháng 7 2017 lúc 20:19

a) (8576 - 535) - 8576

= (8676 - 8576) - 535

= 0 - 535

= -535

b) (-7165) - (155 - 7165)

= -7165 - 155 + 7165

= (-7165 + 7165) - 155

= 0 - 155

= -155
c) -8715 + (1345 + 8715)

= -8715 + 1345 + 8715

= (-8715 + 8715) + 1345

= 0 + 1345

= 1345

d) (35 - 815) - (795 - 65)

= 35 - 815 - 795 + 65

= (35 + 65) - 815 - 795

= 100 - 1610

= -1510.

Bình luận (0)
Hàn Tử Nguyệt
5 tháng 4 2020 lúc 18:59

(Theo mình nghĩ là 4567+1234-4567--66 chứ không phải 4567=1234-4576--66 có lẽ bạn viết nhầm.)

4567+ 1234-4567--66

=4567+1234-4567+66

=[4567+(-4567)]+(1234+66)

=0+1300

=1300.

Chúc bạn học tốt !!!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Quỳnh Trang
5 tháng 4 2020 lúc 20:49

Tớ thấy đề của cậu hình như sai á , theo tớ thì đề sẽ là :

Tính tổng sau một cách hợp lý:

4567-1234-4567-(-66)

=3333-4567-(-66)
=-1234-(-66)
=-1168

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

\(a)4567+1234-4567-4\)

\(=4567-4567+1234-4\)

\(=0+1230=1230\)

Bình luận (0)

\(b)2001-53-1519-\left(-53\right)\)

\(=2001-53-1519+53\)

\(=2001-1519-53+53\)

\(=482\)

Bình luận (0)

\(c)35-17-2017-35-\left(-2017\right)\)

\(=35-35-2017+2017-17\)

\(=0-0-17=-17\)

Bình luận (0)