Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Thanh Hằng

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi sau:

NGÀY VIỆT NAM GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC

Trong phiên họp ngày 20 - 9 - 1977, vào lúc 18 giờ 30 phút, Chủ tịch khóa họp 32 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Nam Tư Lada Môixốp trịnh trọng nói: “Tôi tuyên bố nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công nhận là thành viên của Liên hợp quốc”.

Cả phòng họp lớn của Đại hội đồng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Việt Nam, thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

Sáng ngày 21 - 9, tại trụ sở Liên hợp quốc đã trọng thể diễn ra lễ kéo cờ đỏ sao vàng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong buổi lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc, Tổng thư kí Cuốc Vanhai phát biểu: “Ngày 20 - 9 - 1977, ngày mà Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết kết nạp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày có ý nghĩa trọng đại không những đối với nhân Việt Nam mà còn đối với cả Liên hợp quốc. Sau cuộc chiến đấu lâu dài và gian khổ giành độc lập, tự do, nhân dân Việt Nam sẽ tham gia vào những cố gắng của Liên hợp quốc nhằm thiết lập hòa bình và công lí trên toàn thế giới”. Ông nhấn mạnh: “Liên hợp quốc sẽ làm hết sức mình để giúp Việt Nam về mọi mặt trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng lại đất nước”.

Trong lời phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh nói: “Mấy chục năm qua, tuy chưa tham gia Liên hợp quốc, nước Việt Nam, bằng xương máu, đã góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác của Liên hợp quốc phấn đấu không mỏi mệt nhằm thực hiện các mục tiêu cao cả đó”.

(Nguyễn Quốc Hùng, Liên hợp quốc,

NXB Thông tin lí luận, H., 1992, tr. 54 - 57)

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, trở thành thành viên thứ

B. 149.

Phạm Thị Diệu Hằng
7 tháng 2 2019 lúc 8:18

Đáp án B

Ngày 20 - 9 - 1977, Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, trở thành thành viên thứ 149

Bình luận (0)
Nguyen
25 tháng 3 2019 lúc 19:15

- Xác định vấn đề nghị luận: tình yêu Tổ quốc của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay.
- Bàn luận:
1. Tình yêu Tổ quốc là gì? Vì sao mỗi chúng ta đều cần và có trong mình một tình yêu với Tổ quốc? Nó có phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi chúng ta không? Nó mang lại điều gì cho mỗi chúng ta, cho đất nước của chúng ta?
2. Tình yêu Tổ quốc của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ mà ta được biết qua các tác phẩm văn học như: Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xa không kính, Những ngôi sao xa xôi, Tây Tiến, Rừng xà nu, Những đứa con trong gia đình,...
+ Hoàn cảnh đất nước: bị đe dọa bởi nạn ngoài xâm => trách nhiệm của mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong hoàn cảnh ấy?
+ tình yêu Tổ quốc được thể hiện như thế nào? => từ bỏ ghế nhà trường để xung phong ra chiến trường; chấp nhận gian khổ hi sinh trong chiến đấu,...
=> đoạn này viết thật ngắn gọn!
3. Tình yêu Tổ quốc của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay
+ bối cảnh đất nước: tập trung phát triển kinh tế xã hội trong thời bình (những thuận lợi và khó khăn mà chúng ta đang mắc phải?) + đề cập vấn đề thời sự hiện nay: sự ngang ngược của người bạn láng giềng đang có những hành vi vi phạm chủ quyền Việt Nam.
+ tình yêu nước của mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong thời kì này đã được thể hiện như thế nào ( trong học tập, lao động, tình nguyện, trong vấn đề biển Đông vừa qua)? => lấy dẫn chứng minh họa và đặc biệt chú ý liên hệ đến trách nhiệm cá nhân?
+ phê phán những hành vi của một bộ phận thanh niên hiện nay có những biểu hiện lệch lạc sai lầm do nhận thức còn hạn chế hay chưa ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc? => như bạo động, đập phá công xưởng nhà máy, hay có những lời lẽ kích động, phản động, nói suông, anh hùng bàn phím, chỉ biết hưởng thụ, định hướng sai lầm về mục đích, giá trị sống,...bla bla :)))
+ trước những hành vi ấy thì trách nhiệm của thanh niên là gì?

Bình luận (0)
Nguyễn Đăng Thảo Ngân
2 tháng 12 2016 lúc 11:49

1a) nhà Tống

b)tháng 10-1075,Lý thường kiệt chỉ huy

2)nhà Lý :Lý Thường Kiệt

nhà Trần :Trần Hưng Đạo

Bình luận (7)
Nguyễn Thanh Hằng

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam ?

A. chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới trên thế giới

B. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước

C. mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội

D. cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc

Phạm Thị Diệu Hằng
3 tháng 9 2019 lúc 15:55

- Các đáp án B, C, D: đều là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
Phạm Thị Diệu Hằng
12 tháng 5 2019 lúc 17:21

- Các đáp án B, C, D: đều là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975)?

A. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước Việt Nam.

B. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

C. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế tồn tại ngót một ngàn năm ở Việt Nam.

D. Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phạm Thị Diệu Hằng
6 tháng 12 2019 lúc 13:16

Đáp án C

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975)?

A. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước Việt Nam.


 

B. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

C. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế tồn tại ngót một ngàn năm ở Việt Nam.


 

D. Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phạm Thị Diệu Hằng
20 tháng 5 2018 lúc 14:50

Đáp án C

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Nội dung nào phản ánh không đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975)?

A. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

B. Mở ra một kỉ nguyên mới - kỉ nguyên độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước Việt Nam.

D. Buộc Mĩ phải kí kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Phạm Thị Diệu Hằng
14 tháng 7 2017 lúc 10:45

Đáp án D

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975)?

A. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước Việt Nam.

B. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

C. Buộc Mĩ phải kí kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

D. Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam - độc lập thống nhất đi lên CNXH.

Phạm Thị Diệu Hằng
8 tháng 4 2017 lúc 7:09

Đáp án C

Bình luận (0)