Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 99
Số lượng câu trả lời 5480
Điểm GP 821
Điểm SP 3094

Người theo dõi (458)

Huy Jenify
Cao ngocduy Cao
cung kim ngưu
Nguyễn Trà My

Đang theo dõi (22)