Những câu hỏi liên quan
Trần Nhật Quỳnh
4 tháng 5 2020 lúc 11:05

720km = 720 000m

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

=> 720km/giờ = 720 000 : 3600 = 200m/s

Bình luận (0)
tina_nguyen
4 tháng 5 2020 lúc 11:42

cam on aiko-chan nha

Bình luận (0)
PHẠM PHƯƠNG DUYÊN
4 tháng 5 2020 lúc 14:14

720km/giờ = 720 x \(\frac{1000}{3600}=200\)m/giây

Bình luận (0)
thuongnguyen
21 tháng 10 2017 lúc 20:02

1_)

PTHH :

\(Na2CO3+Ca\left(OH\right)2->2NaOH+CaCO3\)

0,25mol..........................................0,25mol

=> mNaOH( điều chế được) = 0,25.40 = 10(g)

2_)

Theo đề ta có : mNaCl = \(\dfrac{58,5.50}{100}=29,25\left(kg\right)\)

PTHH :

\(2NaCl+2H2O\xrightarrow[c\text{ó}-m\text{àng}-ng\text{ắn}]{\text{đ}p\text{dd}}2NaOH+Cl2\uparrow+H2\uparrow\)

117kg--------------------------------> 80kg ----------------> 2kg

29,25kg-----------------------------> x kg ------------------> y kg

=> \(\left\{{}\begin{matrix}x=mNaOH=\dfrac{29,25.80}{117}=20\left(kg\right)\\y=mH2=\dfrac{29,25.2}{117}=0,5\left(kg\right)=>nH2=\dfrac{0,5.1000}{2}=250\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> VH2(đktc) = 250.22,4 = 5600 ( l)

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Thành
21 tháng 10 2017 lúc 21:06

a)PTHHH : Ca(OH)2 + Na2CO3 \(\rightarrow\) CaCO3 + 2NaOH

b) Theo PTHH ta có \(n_{NaOH}=2n_{Na_2CO_3}=0,25\cdot2=0.5\left(mol\right)\)

Số mol NaOH thu được từ 0,5 mol Natri Cabonat là

\(m_{Na_2CO_3}=M_{Na_2CO_3}\cdot n_{Na_2CO_3}=106\cdot0,5=53\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Kiến Văn
14 tháng 4 2020 lúc 17:00

nhân lại rồi tính

Bình luận (0)
Lemaman
14 tháng 4 2020 lúc 17:05

Nhân lại rồi bạn tính nhé

Bình luận (0)
Đào Thị Thùy Linh
14 tháng 4 2020 lúc 17:09

2x(x2+2)(x-2)=0

Ta có: x2+2 >0 với mọi x

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=0\\x-2=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=2\end{cases}}}\)

Vậy x=0; x=2

*Nguyễn Kiến Văn, Lamaman nhân lại cũng được nhưng lâu. Bài này nhận xét thì hơn*

Bình luận (0)
゚°☆Morgana ☆°゚ ( TCNTT )
24 tháng 5 2019 lúc 9:55

bó tay 

Bình luận (0)
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoá...
24 tháng 5 2019 lúc 10:12

bá tay luon,cá khi bá nốt chan

Bình luận (0)
Nguyệt
26 tháng 5 2019 lúc 7:58

\(a^2+ab+b^2=a^2+\frac{2.a.1}{2}b+\frac{1}{4}b^2+\frac{3}{4}b^2=\left(a+\frac{1}{2}b\right)^2+\frac{3}{4}b^2\ge0\)

\(\left(a^2+b^2\right)^2\ge ab.\left(a+b\right)^2\)

\(\Leftrightarrow a^4+2a^2b^2+b^4\ge ab.\left(a^2+2ab+b^2\right)\)

\(\Leftrightarrow a^4+2a^2b^2+b^4-a^3b-2a^2b^2-ab^3\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^4-a^3b+b^4-ab^3\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^{\text{3}}.\left(a-b\right)-b^3.\left(a-b\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right).\left(a-b\right).\left(a^2-ab+b^2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2.\left(a^2-ab+b^2\right)\ge0\text{ vì }\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)^2\ge0\\\left(a^2-ab+b^2\right)\ge0\left(cmt\right)\end{cases}}\)

Vì BĐT cuối đúng nên BĐT đầu đúng (đpcm) 

Bình luận (0)
Trương Thị Minh Tú
13 tháng 9 2014 lúc 16:47

abc= 529

ab= 52

a= 5

Bình luận (0)
Nguyen
1 tháng 3 2019 lúc 21:56

I wish we .... to the shop together tomorrow.

A . were going B. go C will go D to go

Mình cũng không chắc lắm nhưng chắc là câu wish ở hiện tại động từ chuyển xuống quá khứ nên câu wish hiện tại tiếp diễn chuyển xuống quá khứ tiếp diễn.Đúng không vậy? Cuồng Khải NguyênTrà MyNguyễn Minh HuyềnHoàng Minh NguyệtNguyễn Nhật Minh

Bình luận (2)
I have a crazy idea
30 tháng 7 2017 lúc 7:12

2.x - 12.x = 0 

=> 2 - 12 . x = 0 

=> - 10.x     = 0 

=>       x      = 0 : ( - 10 ) 

=>       x      = 0 

???? 

Bình luận (0)
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ
30 tháng 7 2017 lúc 7:12

2xX-12xX=0

<=>x(2-12)=0

<=>x=0

Bình luận (0)
✓ ℍɠŞ_ŦƦùM $₦G ✓
30 tháng 7 2017 lúc 7:23

\(2\times x-12\times x=0\)

   \(\left(2-12\right)\times x=0\) 

             \(-10\times x=0\)

                             \(x=0:\left(-10\right)\)

                               \(x=0\)

Vậy x = 0

Bình luận (0)
kudo shinichi
26 tháng 6 2018 lúc 14:41

\(3x^2-2x.\left(5+1,5x\right)+10\)

\(=3x^2-2x.5-2x.1,5x+10\)

\(=3x^2-3x^2-10x+10\)

\(=10-10x\)

\(=10.\left(1-x\right)\)

Bình luận (0)
Dam quynh anh
26 tháng 6 2018 lúc 14:42

cam on ban nha

Bình luận (0)
Phan Ngọc Hà
8 tháng 9 2019 lúc 19:42

ko có đáp án sao làm bạn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN