Những câu hỏi liên quan
Cô Mai Dung
9 tháng 4 lúc 7:11

hearing => to hear (mệnh đề quan hệ rút gọn) 

Bình luận (0)
cao van duc
25 tháng 6 2018 lúc 14:36

(oh) hóa trị 1 mà zn hóa trị 2=> cthh la zn(oh)2

với lại ko có oh2 dau chi co OH hoac la H2O

Bình luận (0)
Vũ Văn Huy
25 tháng 6 2018 lúc 14:10

phải viết là Zn(OH)2 vì nhóm (OH) hóa trị I

Bình luận (0)
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm
25 tháng 6 2018 lúc 14:26

Nhưng mà Zn có hóa trị là II, nhóm (OH2) có hóa trị là I, nếu như vậy, theo CTHH, ta có:

\(x.II=y.I\Rightarrow\frac{X}{Y}=\frac{I}{II}\Rightarrow X=1;Y=2.\)

Vậy CTHH của hợp chất là: Zn(OH2)2 chứ nguyên nhóm (OH2 ) có hóa trị là I mà chứ đâu phải nhóm (OH). Xem lại giùm mình đi bạn!

Bình luận (0)
xKraken
12 tháng 2 2019 lúc 18:03

Vy gets up at 5 o'clock every morning.

Every day we go to school at 6.30. 

He washes his face every eveing.

Chúc bạn học tốt !!!

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Thư
12 tháng 2 2019 lúc 18:03

vy get up at 5 o'clock every morning

SỬA : vy gets up at 5 o'clock every morning

Every day we goes to school at 6.30

SỬA : Every day we go to school at 6.30

he wash his face every evening

SỬA : he washes his face every evening

NHỚ K CHO MÌNH

Bình luận (0)
Bảo Chi Lâm
12 tháng 2 2019 lúc 18:03

Cả ba câu đều là thì hiện tại đơn!

get -> vy gets up at 5 o'clock

goes -> Every day we go to school at 6.30

Wash -> he washes hí face every evening

Bình luận (0)
Lê Anh Thư
21 tháng 7 2021 lúc 10:54

mình không biết

Bình luận (0)
Tòng Thị Yến Vy
10 tháng 1 lúc 9:47
Bảy phân bốn Trừ ba phân bốn bằng bảy Trừ ba phân bốn bằng bốn phân bốn
Bình luận (0)
︵✰Ah
14 tháng 3 lúc 7:40

These books are too expensive for we => us to buy at this time

Bình luận (2)
Nguyễn Hải Yến Nhi
14 tháng 3 lúc 7:41

we=>us

Bình luận (0)
HKT_Bí Mật
13 tháng 8 2017 lúc 16:46

Đâu có sai đâu,đây là dạng đặt câu hỏi cho từ ghạch chân

Why does the farmer burning the forests?

Bình luận (0)
tran pham bao thy
19 tháng 1 2020 lúc 11:51

Từ"Enlish"sai rồi.Phải là English

Bình luận (0)
huong cute
19 tháng 1 2020 lúc 11:58

Enlish -English

Bình luận (0)
Longg
19 tháng 1 2020 lúc 12:28

Answer :

Sai từ Enlish

Sửa thành English nha

Have a nice day!!

#ngọc

Bình luận (0)
Dinh Thu Giang
19 tháng 1 2020 lúc 18:25

''much'' thành ''the'' bạn nhé 

Bình luận (0)
Vũ Thị Ngọc Duyên
19 tháng 1 2020 lúc 18:28

chuyển much => the

Bình luận (0)
🌱🌿_Biin_🌿🌱
19 tháng 1 2020 lúc 18:29

Frech is much most difficult than English

Sửa :

Frech is the most difficult than English 

Bình luận (0)

Which TV programmes do you best, The News or Discovery? 

Bình luận (0)