Những câu hỏi liên quan
Nghiem Hong Oanh
2 tháng 11 2017 lúc 21:49

chăm chỉ : siêng năng , chăm làm 

bạn ấy rất siêng năng học hành 

cô ấy tuy kiêu căng nhưng rất chăm làm

chăm chỉ : lười biếng , biếng nhác

bạn ấy thật lười biếng

bà ta biềng nhác quá

Bình luận (0)
Phạm Công Gia Huy
2 tháng 11 2017 lúc 22:16

hai từ gần nghĩa: 

 + Anh dũng

 + Gan góc

hai từ trái nghĩa:

 + nhát cáy

 + Sợ sệt

Bình luận (0)
thi phuong vu
2 tháng 11 2017 lúc 22:17

sợ hãi

Bình luận (0)
Edward Tulane
2 tháng 11 2017 lúc 22:19

Các từ đồng nghĩa với dũng cảm là: Gan dạ; anh hùng; anh dũng; can đảm; can trường; gan góc; gan lì, bạo gan, quả cảm.

từ trái nghĩa với dũng cảm: nhút nhát, hèn nhát, nhát gan, yếu hèn,. 

Bình luận (0)
Bất bại thành lục vô kiế...
31 tháng 12 2018 lúc 9:41

cùng nghĩa với từ dũng cảm: kiên cường,nghị lực,xông pha,anh hùng,anh dũng,..ư

đặt câu vs từ cùng nghĩa: những anh chiến sĩ thật dũng cản và anh hùng làm sao!

trái nghĩa với từ dũng cảm: nhút nhát,lo sợ,nhát gan,..

đặt câu với từ trái nghĩa dũng cảm : những bạn rùa ấy thật nhút nhát với việc tiếp xúc thế giới bên ngoài.

Bình luận (0)
pass hóa chy
29 tháng 3 2019 lúc 19:55

Trả lời :

- Câu khẳng định đúng là :

B/ Góc bù với góc nhọn là góc tù.

~Moon~

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
29 tháng 12 2017 lúc 14:36

worse

Bình luận (0)
Võ Huy Hoàng
29 tháng 12 2017 lúc 14:36

bad or worse

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
29 tháng 12 2017 lúc 14:37

or bad

Bình luận (0)
Vy Thảo
31 tháng 7 2019 lúc 20:40

Trái nghĩa cao thượng :  Thấp hèn

Trái nghĩa thuận lơi : Khó khăn

Trái nghĩa lễ phép: Hôm xược

Bình luận (0)

trái nghĩa vs cao thương là : thấp hèn

trái nghĩa vs thuận lợi là : bất lợi

từ trái nghĩa vs từ lễ phép là : hỗn xược

hok tốt

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Minh Anh
31 tháng 7 2019 lúc 20:43

a=2+4+6+8.................+28+30

Bình luận (0)
OoO_Diễm Trinh _OoO
12 tháng 5 2018 lúc 12:48

mơ ước , ảo tưởng 

Bình luận (0)
trieu duc duy
12 tháng 5 2018 lúc 12:49

ao ước bạn nhé

Bình luận (0)
nguyễn vũ phương thảo
12 tháng 5 2018 lúc 12:50

hai ban tra loi dung roi

Bình luận (0)
Nguyễn Trần PhươngThanh
15 tháng 10 2017 lúc 17:05

nông cạn

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Tiệp
15 tháng 10 2017 lúc 17:05

ngu dốt

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Trường
15 tháng 10 2017 lúc 17:06

Ngu ngốc

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN