thanh thanh ngan
1.which dress do you like best? she asked her boyfriend 2.what are you doing she asked 3. are you going to the cinema? he asked me 4. Phong said My parents are very proud of my good marks 5. The teacher asked Who speaks English? 6. Her friend said to her You can go to the movie with your friend 7. The teacher asked Who speaks English? 8. How do you know that? she asked me 9. Has Caron talked to Kevin? my friend asked me 10. Whats the time? he asked 11. Nam said i will go to schoo...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
My Tran
Xem chi tiết
Phạm Thanh Hà
29 tháng 3 2022 lúc 19:58

9.She asked her friend change into indirect
10. She asked me what I was doing
11.
 He wanted to know if I was going to the cinema
12.The teacher wanted to know who spoke English
14.Thu said that all the students would have a meeting the next week

 

  
Bình luận (1)
Đạt
Xem chi tiết
Đức Minh
30 tháng 11 2016 lúc 20:23

"Where is my umbrella?" she asked.
She asked me where her umbrella was.

"How are you?" Martin asked us.
Martin asked us how we were.

He asked, "Do I have to do it?"
He asked me if he had to do it.

"Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend which dress he liked best.

(Sao lại she asked her boyfriend lại hỏi thích váy nào ?)

"What are they doing?" she asked.
She wanted to know what they were doing.

"Are you going to the cinema?" he asked me.
He wanted to know if I was going to the cinema.

The teacher asked, "Who speaks English?"
The teacher wanted to know who spoke English.

"How do you know that?" she asked me.
She asked me how I knew that.

"Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.
My friend asked me if Caron had talked to Kevin.

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
30 tháng 11 2016 lúc 20:25

1 ) She asked where her umbrella was.

2 )Martin asked us how we were.

3 ) He asked if he had to do it.

4 )The mother asked her daughter where she had been.

5 )She asked her boyfriend which dress he liked best

6 )She wanted to know what they were doing

7) He wanted to know if I was going to the cinema

The teacher wanted to know who spoke English

8 ) She asked me how I knew that

9) My friend asked me if Caron had talked to Kevin

 

Bình luận (0)
suky oanh
12 tháng 1 2018 lúc 19:59

"Where is my umbrella?" she asked.
She asked me where her umbrella was.

"How are you?" Martin asked us.
Martin asked us how we were.

He asked, "Do I have to do it?"
He asked me if he had to do it.

"Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend which dress he liked best.

(Sao lại she asked her boyfriend lại hỏi thích váy nào ?)

"What are they doing?" she asked.
She wanted to know what they were doing.

"Are you going to the cinema?" he asked me.
He wanted to know if I was going to the cinema.

The teacher asked, "Who speaks English?"
The teacher wanted to know who spoke English.

"How do you know that?" she asked me.
She asked me how I knew that.

"Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.
My friend asked me if Caron had talked to Kevin.

Bình luận (0)
Trúc Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nguyệt
17 tháng 9 2017 lúc 8:45
"Where is my umbrella?" she asked.
She asked me where her umbrella was "How are you?" Martin asked us.
Martin asked us how we were................... He asked, "Do I have to do it?"
He asked if he had to do it. "Where have you been?" the mother asked her daughter.
The mother asked her daughter where we had been "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.
She asked her boyfriend which dress he liked best
"What are they doing?" she asked.
She wanted to know what they were doing "Are you going to the cinema?" he asked me.
He wanted to know if we were going to the cinema The teacher asked, "Who speaks English?"
The teacher wanted to know who spoke eg "How do you know that?" she asked me.
She asked me how I knew that "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.
My friend asked me if carol had talked to kenvil
Bình luận (0)
Hà An
17 tháng 9 2017 lúc 8:43
"Where is my umbrella?" she asked.
She asked.............................where her umbrella was................ ...................... "How are you?" Martin asked us.
Martin asked us...................................how we were............. ................... He asked, "Do I have to do it?"
He asked................................if he had to do it............. ...................... "Where have you been?" the mother asked her daughter.
The mother asked her daughter......................where she had been.................... ......................... "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.
She asked her boyfriend.....................which dress he liked best.................... .......................... "What are they doing?" she asked.
She wanted to know........................what they were doing...................... ..................... "Are you going to the cinema?" he asked me.
He wanted to know...............................if I was going to the cinema............... ..................... The teacher asked, "Who speaks English?"
The teacher wanted to know........................who spoke English...................... ..................... "How do you know that?" she asked me.
She asked me..................................how I knew that.............. ................... "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.
My friend asked me............................if Caron had talked to Kevin.................... ...................
Bình luận (0)
suky oanh
Xem chi tiết
Hoàng Jessica
12 tháng 1 2018 lúc 20:15
"Where is my umbrella?" she asked.
→ She asked where her umbrella was. "How are you?" Martin asked us.
→ Martin asked us how we were. He asked, "Do I have to do it?"
→ He asked if he had to do it. "Where have you been?" the mother asked her daughter.
→ The mother asked her daughter where she had been. "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.
→ She asked her boyfriend which dress he liked best. "What are they doing?" she asked.
→ She wanted to know what they were doing. "Are you going to the cinema?" he asked me.
→ He wanted to know if I was going to the cinema. The teacher asked, "Who speaks English?"
→ The teacher wanted to know who spoke English. "How do you know that?" she asked me.
→ She asked me how I knew that. "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.
→ My friend asked me if Caron had talked to Kevin.
Bình luận (0)
Komorebi
12 tháng 1 2018 lúc 20:22
"Where is my umbrella?" she asked.
She asked where her umbrella was "How are you?" Martin asked us.
Martin asked us how we were He asked, "Do I have to do it?"
He asked if he had to do it "Where have you been?" the mother asked her daughter.
The mother asked her daughter where her daughter had been "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.
She asked her boyfriend which dress he liked best "What are they doing?" she asked.
She wanted to know what they were doing "Are you going to the cinema?" he asked me.
He wanted to know if I was going to the cinema The teacher asked, "Who speaks English?"
The teacher wanted to know who spoke English "How do you know that?" she asked me.
She asked me how I knew that "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.
My friend asked me if Caron had talked to Kevin
Bình luận (0)
Monkey D.Dragon
12 tháng 1 2018 lúc 20:50
"Where is my umbrella?" she asked.
She asked me her umberlla was "How are you?" Martin asked us.
Martin asked us how we were He asked, "Do I have to do it?"
He asked if he had to do it "Where have you been?" the mother asked her daughter.
The mother asked her daughter where she had been "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.
She asked her boyfriend which dress he liked best "What are they doing?" she asked.
She wanted to know what they were doing "Are you going to the cinema?" he asked me.
He wanted to know if I was going to the cinema The teacher asked, "Who speaks English?"
The teacher wanted to know who spoke English . "How do you know that?" she asked me.
She asked me how I knew that "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.
My friend asked me if Caron had talked to Kelvin .
Bình luận (0)
Phạm Thị Linh Đan
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hiền Nga
24 tháng 4 2019 lúc 21:30

1. "Where is my umbrella?" she asked.

➞ She asked where her umbrella was

2. "How are you?" Martin asked us.

➞ Martin asked us how we were

3. He asked, "Do I have to do it?"

➜ He asked me if i had to do it

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

➞ The mother asked her daughter where she had been

5. "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.

➞ She asked her boyfriend which dress he liked best

6. "What are they doing?" she asked.

➞ She wanted to know what they were doing

Bình luận (0)
Hoa Anh Đào
Xem chi tiết
nameless
1 tháng 8 2019 lúc 20:43

1. ''Cái ô của chị/ tôi đâu?'' Cô ấy hỏi tôi
2. ''Cậu có khỏe không?'' Martin hỏi tôi
3. Anh ấy hỏi: ''Tôi/ Anh có phải làm điều đó không?''
4. ''Bây giờ con đang đi đâu?'' Người mẹ hỏi con gái
5. Cô ấy hỏi bạn trai: ''Anh thích trang phục nào nhất?''
6. ''Họ đang làm gì vậy?'' Cô ấy hỏi tôi
7. ''Em có đi xem phim vào lúc này không?'' Anh ấy nói với tôi
8. Giáo viên hỏi chúng tôi: ''Ai nói tiếng Anh?''
9. Cô ấy hỏi tôi: ''Làm sao bạn/ em/ anh biết điều đó?''
- Xưng hô chẳng biết để sao nên có vài ba lựa chọn, chọn cái nào cũng được 

Bình luận (0)
Hoa Anh Đào
1 tháng 8 2019 lúc 21:26

Bn ơi cái đề bài trên đầu câu hỏi ak

Bình luận (0)
nameless
2 tháng 8 2019 lúc 7:33

Mình có thấy nhưng chỉ biết dịch chứ không biết làm, nói thẳng là mình ngu Anh vl ấy :'(((

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Tuyên
Xem chi tiết
Sáng
23 tháng 12 2016 lúc 12:03
"Where is my umbrella?" she asked.
--> She asked where her umbrella was."How are you?" Martin asked us.
--> Martin asked us how we were.He asked, "Do I have to do it?"
--> He asked if he had to do it."Where have you been?" the mother asked her daughter.
--> The mother asked her daughter where she had been."Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.
--> She asked her boyfriend which dress he liked best."What are they doing?" she asked.
--> She wanted to know what they were doing."Are you going to the cinema?" he asked me.
--> He wanted to know if I was going to the cinema.The teacher asked, "Who speaks English?"
--> The teacher wanted to know who spoke English."How do you know that?" she asked me.
--> She asked me how I knew that."Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.
--> My friend asked me if Caron had talked to Kevin.
Bình luận (0)
Thắng Phạm Trần Minh
Xem chi tiết
Vũ Thị Thúy Hằng
25 tháng 4 2020 lúc 10:28
https://i.imgur.com/mrodfaw.jpg
Bình luận (0)
nguyễn phan minh anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
15 tháng 4 2018 lúc 20:57

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked me if he had to do it.

4 The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he d best.

Bình luận (0)