Quỳnh Trang Lê

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

                                  Việt Nam đất nước ta ơi

                        Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

                                   Cánh cò bay lả dập dờn 

                        Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều

                                   Quê hương biết mấy thân yêu

                        Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau

                                    Mặt người vất vả in sâu

                        Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn

                                    Đất nghèo nuôi những anh Hùng

                        Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên

                                    Đạp quân thù xuống đất đen

                         Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa

                                                       (Việt Nam quê hương ta-Nguyễn Đình Thi) 

a) Xác định kiểu văn bản và thể thơ của đoạn thơ trên

b) Tìm từ ghép từ láy và phân loại chúng

c) Trong 4 dòng thơ đầu tác giả đã lựa chọn những hình ảnh nào để tái hiện lại khung cảnh đất nước Việt Nam. Em có đồng tình sự lựa chọn của tác giả hay  không? Vì sao?

d) Đoạn thơ đã thể hiện tình cảm gì của tác giả quê hương đất nước

 

loki