Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1327
Số lượng câu trả lời 146
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (7)

Jackson Williams
Mr 9323
Đặng Quốc Huy

Đang theo dõi (6)

Phương Uyên
Linh Diệu
B.Trâm