Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Loading...

câu 1: khi troe một vật làm bằng kim loại vào một lực kế thì lực kế chỉ 17,8N . Khi treo vật đó vào lực kế và nhúng chìm vật vào bình tràn thì phần nước tràn ra có thể tích là 0,2 lít. Hỏi?

a) Khi nhung vật vào bình tràn thì lực kế chỉ bao nhiêu?

b) vật đó làm bằng kim loại gì ( tìm khối lượng riêng)

câu 2: Thả một vật không thấm nước vào dầu thì thấy 80% thể tích của vật bị chìm

a) hỏi khi thả nó vào nước thì bao nhiêu phần thể tích của vật sẽ bị chìm? Biết khối lượng riêng của dầu và nước lần lượt là 800 kg/m^3 và 1000 kg/m^3

b) khối lượng của vật là bao nhiêu ? Biết vật đó có dạng hình lập phương với cạnh là 50 cm

câu 3: treo một vật vào lực kế trong không khí thì lực kế chỉ 7,5N . Vẫn treo vật vào lực kế nhưng nhúng vật hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 5,9N. cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3

a) Tính lực đẩy ác si mét tác dụng lên vật?

b) tính thể tích của vật và khối lượng riêng của nó

câu 4: móc một vật có khối lượng 0,2 kg vào lực kế rồi nhúng chìm hoàn toàn vào trong nước thì thấy lực kế chỉ 1,6N. Cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m^3

a) lực đẩy ác si mét tác dụng lên vật?

b)thể tích và trọng lượng riêng của vật?

AI GIÚP MÌNH HỘ VỚI Ạ >< MK ĐG GẤP NÊN GIÚP MK NHÉ ^^ THANK KIU TRƯỚC

Được cập nhật 12 phút trước 0 câu trả lời

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi

(1)Luật Giao thông là những nguyên tắc giản đơn nhất trong nền pháp luật của một đất nước. Luật Giao thông hiện diện trong mọi mặt sinh hoạt của cuộc sống thường nhật, khi người dân phải ra đường. Chúng ta đối mặt với khoản luật này hằng ngày từ sáng đến tối. Do đó, quyết định tuân thủ hay không tuân thủ Luật Giao thông chính là điều kiện để tạo ra một môi trường liên tục cho mọi người cố gắng và nỗ lực trong từng ngày.

(2)Một ngày nào đó, việc tuân thủ Luật Giao thông của chúng ta sẽ trở thành một thói quen, và dĩ nhiên, đó là thói quen tuân thủ chuẩn mực của quốc gia. Một ngày nào đó, việc tuân thủ Luật Giao thông làm cho chúng ta dễ tuân theo những điều luật phức tạp, khó khăn và quan trọng hơn trong luật pháp nhà nước; từ đó, có thể xây dựng một thói quen văn hóa biết tôn trọng luật pháp của bất cứ công dân nào trong một đất nước văn minh.

(3)Đó là vì trật tự cũng giống như những bậc thang. Trước khi leo lên được bậc cao nhất, hãy bắt đầu bằng nấc thang thấp nhất, bởi lẽ “cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi nhỏ bé đầu tiên” (trích châm ngôn của Lão Tử).

(Theo báo điện tử Tuoitreonline, ngày 22-10-2007)

1.Xác định nội dung chính của đoạn trích trên.

2.Tại sao tác giả cho rằng “việc tuân thủ Luật Giao thông làm cho chúng ta dễ tuân theo những điều luật phức tạp, khó khăn và quan trọng hơn trong luật pháp nhà nước” ?

3.xác định thao tác lập luận chủ yếu được sử dụng trong đoạn (3)

4. Theo anh/chị, làm thế nào để việc tuân thủ Luật Giao thông trở thành một thói quen văn hóa biết tôn trọng luật pháp? (Trình bày khoảng 5 đến 7 dòng)

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.