Những câu hỏi liên quan
Hương Nato
8 tháng 10 2016 lúc 15:04

cha:49

Bình luận (0)
Trần Gia Đạo
21 tháng 12 2016 lúc 17:44

 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con - > tuổi cha bằng 7 phần , tuổi con bằng 3 phần

Hiệu số phần tuổi 2 cha con :

7 - 3 = 4

Tuổi cha khi 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con :

28 : 4 x 7 = 49 tuổi 

Bình luận (0)
Trần Thị Khánh Linh
27 tháng 11 2016 lúc 15:47

phân số chỉ tuổi cha so với tuổi con là 7:3=7/3

tuổi cha bằng 7 phần bằng nhau thì tuổi con bằng 3 phần như thế

tuổi cha là 28:(7-3)x7=49(tuổi)

 đáp  số 49 tuổi

Bình luận (0)
nguyenthithuyduong
17 tháng 7 2017 lúc 17:40

hiệu số tuổi là 7 - 3 = 4 ( tuoi )

số tuổi của con là:

28 : 4 x 3 = 21 ( tuoi )

số tuổi của cha la 

28 : 7 x 7 = 49 (tuoi)

              đáp số cha 49 tuoi 

                           con 21 tuổi

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Đức
26 tháng 2 2018 lúc 19:40

cha 49 tuổi , con 21 tuổi

Bình luận (0)
Hoàng Hậu Yoona
26 tháng 2 2018 lúc 19:41

bạn viết cách giải ra được không, lí luận hay ko lí luận nếu mà lí luận thì gải cho mình phần đó

Bình luận (0)
Kaito Kid
27 tháng 2 2017 lúc 12:28

Năm cha 49 tuổi

Bình luận (0)
Ma Kết _ Capricorn
27 tháng 2 2017 lúc 12:29

3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con khi cha có số tuổi là:

     28 : ( 7 - 3 ) x 7 = 49 ( tuổi )

           Đáp số: 49 tuổi.

Bình luận (0)
Mạnh Lê
27 tháng 2 2017 lúc 12:30

Lúc đó tuổi cha 49 tuổi .

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Nam
9 tháng 10 2016 lúc 19:18

49 tuổi

Bình luận (0)
dang anh khoa
15 tháng 10 2016 lúc 20:45

thank bạn nhiều !

Bình luận (0)
Ta Ngoc Thien An
5 tháng 11 2016 lúc 14:41

cha 49 tuoi 

con 21 tuoi

Bình luận (0)
Tên Gì Cho Ngắn
29 tháng 9 2018 lúc 16:43

49 tuổi

bài này trên Violympic mk lm rồi

k mk nhé

~Mio~

Bình luận (0)
Hương Giang
29 tháng 9 2018 lúc 16:54

Hiệu số phần băng nhau là : 7-3=4 (phần)

Tuổi con la :

28 : 4 . 3 =21

Tuổi bố là: 

28 + 21 =49 

 Vậy bố 49 tuổi

        Chúc bn học tốt

Bình luận (0)
chien víp
11 tháng 10 2018 lúc 20:56

a la la

Bình luận (0)
le anh tu
21 tháng 9 2016 lúc 19:02

hieu so phan bang nhau

7-3=4

tuoi con la 

28:4x3=12

tuoi bo la

28+12=40

dap so : con:12tuoi

bo:40tuoi

Bình luận (0)
le anh tu
21 tháng 9 2016 lúc 19:02

bo :40 tuoi

con:12 tuoi

Bình luận (0)
Nguyễn Thế sơn
26 tháng 9 2016 lúc 10:48

le anh tu trả lời sai bét rồi.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN