Phương

Những câu hỏi liên quan
mymydung hoang
Xem chi tiết
Hương Vy
9 tháng 11 2021 lúc 18:42

1 C => of

2 A => bottles

3 B => has

4 D => of

5 B => different

6 C => they

7 D => at

8 D => serviced

Bình luận (0)
Phạm Mai Linh
Xem chi tiết
_silverlining
12 tháng 8 2017 lúc 9:45

Bài 1: Identifying mistakes. Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English

1. They made jean cloth completely by=> from cotton in the eighteenth cetury

A B C D

2. Five million bottle=> bottles of champagne will be producedin France next year

A B C D

3. A new style of jeans have=> has just been introduced in the USA

A B C

4 .Wearing uniforms encourages students to be proud about=> of their school

A B C D

5. Designers made difference=> diffirent styles of jeans to match the fashions of the time

A B C D

Bình luận (0)
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyen Hoang Hai
15 tháng 12 2017 lúc 6:50

Đáp án: B

Sửa lại: doing (tobe used to Ving: quen với việc làm gì)

Dịch: Mary đã quen tự làm bài tập về nhà.

Bình luận (0)
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyen Hoang Hai
19 tháng 4 2018 lúc 2:17

Đáp án: A

Sửa lại: go (used to + V: làm gì như thói quen trong quá khứ)

Dịch: Tom từng đi học bằng xe buýt. Bây giờ anh ấy đi bằng xe đạp

Bình luận (0)
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyen Hoang Hai
19 tháng 6 2018 lúc 10:47

Đáp án: A

Sửa sai: despite/ inspite of (despite/in spite of + N/ Ving)

Dịch: Bất chấp tuyết rơi dày, cô ấy vẫn ra ngoài.

Bình luận (0)
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyen Hoang Hai
20 tháng 10 2018 lúc 4:49

Đáp án: D

Sửa sai: are not (chủ ngữ số nhiều)

Dịch: Những chiếc tivi này khá phổ biến ở châu Âu, nhưng những cái kia thì không.

Bình luận (0)
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyen Hoang Hai
26 tháng 9 2019 lúc 6:40

Đáp án: A

Sửa sai: misses (chủ ngữ số ít)

Dịch: Nora hầu như không bỏ lỡ một cơ hội để chơi trong các giải đấu quần vợt.

Bình luận (0)
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyen Hoang Hai
16 tháng 11 2019 lúc 12:22

Đáp án: C

Sửa sai: greatest (so sánh hơn nhát tính từ ngắn)

Dịch: Nhiều người tin rằng New York là thành phố tuyệt vời nhất nước Mỹ.

Bình luận (0)
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyen Hoang Hai
1 tháng 1 2020 lúc 1:58

Đáp án: A

Sửa sai: what happened

Dịch: Họ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng tôi không thể nói với họ.

Bình luận (0)
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyen Hoang Hai
24 tháng 2 2017 lúc 6:58

Đáp án: D

Sửa sai: get into

Dịch: Tôi bị mất chìa khóa cửa trước và tôi phải đập vỡ cửa sổ bằng gạch để vào trong.

Bình luận (0)