Những câu hỏi liên quan
Bang Bang 2
Bang Bang 2 2 tháng 8 2018 lúc 9:45

Bài làm ai trên 11 điểm tích mình thì mình tích lại

                     Ông tùng hơn tùng số tuổi là :

                            29 + 32 = 61 (tuổi )

            Vậy ông của tùng hơn tùng 61 tuổi 

Bình luận (0)
nguyenmaicamkhanh
nguyenmaicamkhanh 5 tháng 12 2018 lúc 20:30

cau tra loi cua ban lien quan that

Bình luận (0)
Kiều Ngọc Bích
Kiều Ngọc Bích 3 tháng 10 2017 lúc 20:05

Bài 1:

a)Chúng cùng tù hoặc cùng nhọn( giả thiết )

   Chúng bằng nhau( kết luận )

b) Góc này nhọn, góc kia tù ( giả thiết )

    Chúng bù nhau ( kết luận )

Bài 2:

a)( hình trên ) Chúng cùng tù cùng nhọn( Giả thiết)

     Chúng bằng nhau ( kết luận )

b) Góc này nhọn, góc kia tù ( giả thiết )

    Chúng bù nhau ( kết luận )

Bình luận (0)
tạ Văn Khánh
tạ Văn Khánh 15 tháng 10 2016 lúc 16:06
Bình luận (0)
tạ Văn Khánh
tạ Văn Khánh 15 tháng 10 2016 lúc 16:06
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN