ADN - Gen - Mã di truyền

Sophie Nguyen

trên một phân tử mARN, tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc có tổng số 1200 nuclêôtit, khi giải mã có 5 ribôzôm trượt qua 1 lần. Hãy xác định

a) Số bộ ba mã sao có trên mARN

b) Số axit amin mà môi trương cung cấp cho quá trình dịch mã

c) Số phân tử nước được giải phóng trong quá trình dịch mã

Pham Thi Linh
10 tháng 8 2017 lúc 16:39

a. Số bộ ba mã hóa trên phân tử mARN là: 1200 : 3 = 400 bộ ba

b. Số bộ ba mã hóa axit amin là: 400 - 1 = 399 bộ ba

có 5 riboxom trượt qua 1 lần

Suy ra số axit amin môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã là 399 x 5 = 1995 aa

c. Số phân tử nước được giải phóng trong quá trình dịch mã là:

(399 - 1) x 5 = 1990 phân tử

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hải
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Bình
Xem chi tiết
hoàng nguyễn
Xem chi tiết
đỗ thị hồng hạnh
Xem chi tiết
Ly Em
Xem chi tiết
Qwertyuiop Qwe
Xem chi tiết
Lê Thanh Thế
Xem chi tiết
Trần Trúc Quỳnh
Xem chi tiết
hoàng nguyễn
Xem chi tiết