ADN - Gen - Mã di truyền

Lê Thanh Thế
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 9:37

C nha các bạn

 

Bình luận (0)
Trần Thị Quỳnh Vy
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 16:04

A

 

Bình luận (0)
Võ Tân Hùng
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 10:13

B

Bình luận (0)
Hochocnuahocmai
30 tháng 5 2016 lúc 11:35

B

Bình luận (0)
Nguyễn Thái Bình
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 10:13

A

Bình luận (2)
Hochocnuahocmai
30 tháng 5 2016 lúc 11:35

A

Bình luận (1)
Lê Thành Vinh
21 tháng 3 2017 lúc 17:25

Chỉ có thể là C hoặc D

Bình luận (0)
Nguyen Van Anh
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 10:12

C

Bình luận (0)
Hochocnuahocmai
30 tháng 5 2016 lúc 11:35

D nhé bạn 

Bình luận (0)
Mai Xuân Bình
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 10:12

A

Bình luận (0)
Hochocnuahocmai
30 tháng 5 2016 lúc 11:37

A

Bình luận (0)
Bảo Duy Cute
3 tháng 7 2016 lúc 6:18

C. Mã di truyền có tính phổ biến 

Bình luận (0)
Hồ Anh Thư
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 9:36

C nha các bạn 

 

Bình luận (0)
Bảo Duy Cute
3 tháng 7 2016 lúc 6:18

C. vùng mã hoá liên tục

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
3 tháng 7 2016 lúc 7:45

C. vùng mã hoá liên tục

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hải
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 10:12

B

Bình luận (0)
Bảo Duy Cute
3 tháng 7 2016 lúc 6:17

B. gen 

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
3 tháng 7 2016 lúc 7:45

B. gen

Bình luận (0)
Phan Trần Quốc Bảo
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 10:12

B

Bình luận (0)
Trần Hoàng Huy
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Như Bình
30 tháng 5 2016 lúc 9:34

B nha các bạn

Bình luận (0)
Bảo Duy Cute
3 tháng 7 2016 lúc 6:17

B. mang tín hiệu kết thúc phiên mã

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
3 tháng 7 2016 lúc 7:44

B. mang tín hiệu kết thúc phiên mã

Bình luận (0)