ADN - Gen - Mã di truyền

Ly Em

Một phân tử mARN, tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc Tổng số 1500 đơn phân và tỉ lệ A :U:G:X=1:3:2:4.khi giải mã, trên phân tử mARN này có 8 riboxom trượt qua 1lần. Hãy xác định

Số nu mỗi loại của đoạn phân tử mARN

Số aa mà môi trường cung cấp cho giải mã

Nguyễn Quang Anh
16 tháng 7 2017 lúc 16:58

- Ta có: A = 1500 x (1/10)= 150 nu

=> U = 150x3=450 nu. G = 150x2=300 nu. X = 140x4=600 nu.

- Số bộ ba trong mARN = 1500: 3 = 500.

=> Số aa cần cung cấp = (500 - 1).8 = 3992

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hải
Xem chi tiết
Qwertyuiop Qwe
Xem chi tiết
Trần Trúc Quỳnh
Xem chi tiết
Phạm Hồng Dương
Xem chi tiết
đỗ thị hồng hạnh
Xem chi tiết
Lưu Phương Thảo
Xem chi tiết
Phạm Linh Chi
Xem chi tiết
Sophie Nguyen
Xem chi tiết
Nờ Mờ
Xem chi tiết