ADN - Gen - Mã di truyền

đỗ thị hồng hạnh

người ta tổng hợp nhân tạo mARN từ 2 loai ribonucleotit (Uraxin chiếm 25% và Adenin chiếm 75%). các ribonucleotit này kết hợp ngẫu nhiên với nhau. Xác định tỉ lệ các loại bộ ba mã sao có chứa 2 ribonucleotit adenin?

Đặng Thu Trang
4 tháng 12 2016 lúc 20:55

Tỉ lệ chứa 2A là (0.75)2*0.25*C23= 27/64

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thuý Ly
Xem chi tiết
Qwertyuiop Qwe
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Yến
Xem chi tiết
Nguyễn Hải
Xem chi tiết
Thái Trình Kha
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh
Xem chi tiết
Phạm Hồng Dương
Xem chi tiết
Lê Văn Hiếu
Xem chi tiết
Thảo Châu
Xem chi tiết